Nijmegen opent regionaal jongerenloket

Nijmegen, 28 augustus 2007

Jongeren uit de regio Nijmegen die voortijdig de school verlaten of geen werk hebben, kunnen vanaf 2008 terecht bij een loket. Door regionale samenwerking willen de deelnemende gemeenten en instanties voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid verder terugdringen. Burgemeester en wethouders hebben besloten de opdracht aan te nemen het regionaal jongerenloket in Nijmegen te vestigen.

De doelgroep van het loket bestaat uit jongeren van 17 tot 23 jaar die in de regio Nijmegen wonen en geen startkwalificatie en/of werk hebben.
De taak voor het loket is om deze jongeren op te sporen, te registreren en indien nodig (terug) te leiden naar school of werk. Belangrijk uitgangspunt voor het loket is dat deze jongeren actief worden opgespoord en benaderd. Met die aanpak verwachten de regiogemeenten ook de jongeren die zich zelf niet melden, beter te kunnen helpen. Naar verwachting gaat het in de eerste twee jaren om 750 jongeren per jaar en na het inlopen van de achterstand om jaarlijks 350 jongeren.

Aan het regionaal jongerenloket nemen naast Nijmegen de regiogemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan den Rijn, Mook en Middelaar, Ubbergen en Wijchen deel. Daarnaast zullen het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Regionale Meld- en Coordinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) participeren. Deze instanties werken al regionaal, zodat het jongerenloket aansluit bij hun klantbestanden.

Het loket zal worden ondergebracht in de Mariënburg in Nijmegen. Streven is om het loket in het eerste kwartaal van 2008 te openen.

Bron: Gemeente Nijmegen