Nijmegen – Prijs groene vuilniszak omlaag

Nijmegen, 25 september 2007

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de prijs van de groene vuilniszak per 1 januari 2008 te verlagen van € 0,77 naar € 0,50. Hiermee wil het college de hoeveelheid zwerfafval in de openbare ruimte verder terugdringen. Voorwaarde is dat de maatregel het scheiden van afval niet negatief beïnvloed.

Het college van B&W laat uitgebreid bewaken wat de effecten van de prijsverlaging zijn op het zwerfvuil en de afvalscheiding. Begin 2009 maakt het college de balans op van de prijsverlaging.

Het college is tot dit besluit gekomen na een proef met een gratis (rode) vuilniszak in een deel van Aldenhof. Doel van de proef was te onderzoeken wat de effecten zijn van het verlaten van het principe ‘de vervuiler betaalt’ op het zwerfvuil en het scheiden van afval. Op basis van de uitkomsten wil het college van B&W de prijs van de vuilniszak niet teveel verlagen of zelfs gratis maken.

Met het systeem van de groene vuilniszak past Nijmegen vanaf 1995 het principe ‘de vervuiler betaalt’ toe. Inwoners die al hun afval in de vuilniszak doen, voelen dat veel rechtstreekser in hun portemonnee dan met (alleen) een jaarlijkse bijdrage. In dezelfde tijd kwamen er containers voor GFT, textiel en glas, om het scheiden van afval op een positieve manier te stimuleren. Samen zorgden deze maatregelen ervoor dat het scheiden van afval in Nijmegen aanzienlijk is toegenomen. Van elke 100 kilo huishoudelijk afval wordt nu ongeveer 61 kilo opnieuw gebruikt, in 1994 was dat nog 42 kilo. Dat is positief voor het milieu én dringt de kosten voor het verzamelen en verwerken van ons afval terug.

Het nadeel van een relatief dure vuilniszak is, dat hij mensen er ook toe kan brengen hun afval op straat te dumpen. En zwerfvuil is een van de grootste ergernissen van de inwoners van Nijmegen. Met het verlagen van de prijs van de groene vuilniszak wil het college een betere balans bereiken tussen het terugdringen van zwerfvuil en het geven van een financiële prikkel om afval te scheiden. Om de kosten daarvan te dekken, gaat de afvalstoffenheffing, de vaste bijdrage voor de verwerking van afval, omhoog. Hoeveel precies legt het college in december aan de raad voor, als die de Verordening Reinigingsheffingen 2008 vaststelt.

Bron: Gemeente Nijmegen