Nijmegen steunt klimaatactie

Nijmegen steunt klimaatactie

De gemeente Nijmegen doet mee met de internationale actie van de milieuorganisatie l’Alliance pour la Planète door donderdag 1 februari vijf minuten het licht van de Sint Stevenstoren uit te doen. Met deze symbolische actie wordt de aandacht gevestigd op noodzakelijke maatregelen tegen de klimaatcrisis.

De actie is gekoppeld aan het verschijnen van het zesjaarlijkse rapport van de commissie van de Verenigde Naties voor klimaatverandering. Verschillende media hebben al bericht over uitgelekte onderdelen van het rapport. De VN-commissie zou inmiddels niet alleen overtuigd zijn van de snelle veranderingen van ons klimaat, maar in dit rapport ook vaststellen dat deze drastische veranderingen worden veroorzaakt door het gedrag van de mens. Anders omgaan met energie, transport, maar ook natuurbehoud en -ontwikkeling zijn volgens de commissie absoluut noodzakelijk.

In Nijmegen heeft de gemeenteraadsfractie van GroenLinks het college opgeroepen mee te doen aan de door l’Alliance pour la Planète geïnitieerde actie om donderdag overal vijf minuten het licht uit te doen. Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen heeft aan deze oproep gehoor gegeven.

Het college kiest er daarbij voor om alleen het licht van de Sint Stevenstoren uit te doen. Het is onverantwoord om in alle gemeentelijke gebouwen het licht te doven. De Stadswinkel is die avond bijvoorbeeld tot negen uur geopend voor publiek en het dimmen van licht en afsluiten van apparatuur in bijvoorbeeld de meldkamer van de brandweer leidt tot onaanvaardbare risico’s. Daarbij gaat het vooral om een symbolische actie. De Sint Stevenstoren is als een van de bekendste Nijmeegse iconen het meest geschikte gebouw volgens het college.

In Nederland heeft ook het ministerie van VROM toegezegd aan de actie mee te doen. Andere ministeries is eveneens gevraagd zich hierbij aan te sluiten. In Parijs wordt de verlichting van de Eiffeltoren vijf minuten uitgedaan.

Bron: Gemeente Nijmegen