Nijmegen Vergemakkelijkt Schuldregeling voor Inwoners

Nijmegen zet een grote stap vooruit in de ondersteuning van haar inwoners met financiële problemen. De gemeente heeft zich gecommitteerd aan het convenant Lokale Overheden, wat inhoudt dat Nijmegen proactief zal meewerken aan schikkelijke schuldregelingen voor burgers met problematische schulden.

Veiligere Oversteek Bij Station Nijmegen

Het doel? Een toekomst zonder schuldenlast voor deze inwoners en het voorkomen van verder oplopende schulden. Dankzij het convenant, opgesteld door de NVVK, de branchevereniging voor financiële hulpverlening, wordt er vanuit de gemeente als schuldeiser een flexibele houding aangenomen. Hierdoor kunnen burgers sneller ademhalen en werken aan een oplossing voor hun schulden.

“De ondertekening door Nijmegen betekent een snellere realisatie van schuldregelingen en brengt voor schuldenaren de zo nodige rust,” zegt Ruud van den Tillaar, secretaris van de NVVK. Deze ‘schuldenrust’ komt tot stand doordat de gemeente in haar rol als schuldeiser tijdelijke incassomaatregelen opschort en akkoord gaat met betalingsvoorstellen gedaan door schuldhulpverleners.

Wethouder John Brom, verantwoordelijk voor Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening, onderstreept dit: “Ons doel is om als gemeente bij te dragen aan rust en perspectief voor onze inwoners. Wanneer we de rol van schuldeiser spelen, willen we onze verantwoordelijkheid nemen en onze inwoners een nieuwe start bieden zonder de last van schulden.”

Nijmegen is geen vreemde als het gaat om financiële hulpverlening en was al een voorloper op het gebied van vroegsignalering, in samenwerking met nutsbedrijven en verhuurders. De aansluiting bij het Schuldenknooppunt, waardoor communicatie met schuldeisers sneller en veiliger verloopt, is een volgende stap in deze inzet.

Inwoners van Nijmegen met financiële zorgen worden aangemoedigd om hulp te zoeken via www.nijmegen.nl/geldzorgen of door een bezoek aan een Stip, de buurtcentra van de stad, voor ondersteuning en verbinding binnen de gemeenschap.