Nijmegen verlaagt rioolheffing

Nijmegen, 20 mei 2008

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, gaat de rioolheffing volgend jaar omlaag. In plaats van de geplande verhoging met twintig euro naar 252 euro gaat het gemiddelde tarief dertig euro omlaag en komt uit op tweehonderd euro.

Dit scheelt de gemiddelde woningeigenaar over 2009 per saldo vijftig euro.

Aanleiding voor de verlaging vormt het temporiseren van het afkoppelen van schoon regenwater van het riool. Een zandfilter bij de waterzuivering in Weurt blijkt zo effectief dat de gemeente het afkoppelen over een langere periode kan uitsmeren. Dit scheelt de komende tien jaar zo’n vijftien miljoen euro. Daarnaast is het fonds waaruit de vervanging van de Nijmeegse riolering wordt bekostigd, goed op orde. Ook blijkt de oude riolering technisch in betere staat dan werd aangenomen.

Het college handhaaft wel haar ambities om de verouderde delen van het Nijmeegse rioleringstelsel te vervangen. Nijmegen vervangt nog dit jaar vijf kilometer riool. Dat is meer dan de meeste gemeenten in Nederland halen. Tot 2002 werd in Nijmegen nog maar 1,5 kilometer per jaar vernieuwd. De geplande vervanging van het riool loopt in de komende decennia verder op. Bijna elke gemeente in Nederland kent dezelfde dringende noodzaak tot vernieuwing van het riool omdat in het verleden op het onderhoud is bezuinigd.

Huurders hebben geen voordeel van de verlaging van de rioolheffing. Daar staat tegenover dat de provincie Gelderland heeft becijferd dat Nijmegen voor huurders de goedkoopste gemeente in Gelderland is. Huurders betalen namelijk behalve geen rioolheffing ook geen onroerende zaakbelasting (ozb).

De gemeenteraad behandelt het voorstel van het college eind deze maand.

Bron Gemeente Nijmegen