Nijmegen versterkt groen in en om de stad

Nijmegen, 15 februari 2007

Nijmegen versterkt groen in en om de stad

Nijmegen gaat de groene allure van de stad en zijn omgeving versterken.
Dat heeft het college van burgemeester en wethouders deze week besloten. In het plan ‘De Groene Draad, Kansen voor het Nijmeegse groen’ is vastgelegd waar het groen in en om de stad de komende jaren versterkt kan worden, en welke bijzondere groene gebieden het waard zijn om in stand gehouden te worden.

Daarnaast is er een uitvoeringsprogramma vastgesteld van concrete projecten die de komende vier jaar uitgevoerd worden. Enkele voorbeelden:

– Het plan Ooijpoort. Staatsbosbeheer wil hiermee een betere verbinding realiseren tussen de Waalkade en Ooijpolder. Nijmegen betaalt hier 500.000 euro aan mee.
– Park West. Hiervoor is 1,2 miljoen euro gereserveerd.
– Herinrichting Valkhof/Hunnerpark. Hiervoor is 1.050.000 euro beschikbaar gesteld.
– Aanleg van verbindende schakels tussen bestaande recreatieve routes. Hierin wordt 600.000 euro geïnvesteerd.

Het plan ‘De Groene Draad’ is een vervolg op het Groenstructuurplan 1995. Groen wordt in het nieuwe plan, meer dan in het verleden het geval was, gezien als een middel dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan thema’s als gezondheid, sociale cohesie, vestigingsklimaat en milieu.
In totaal wil het gemeentebestuur tot 2010 9,9 miljoen euro in groen investeren. Hiervan is 6,6 miljoen euro opgenomen in de begroting. De rest van de middelen moet komen uit andere programma’s en externe financiering.

Bron: Gemeente Nijmegen