Nijmegen wil extra aandacht voor wijken

Nijmegen, 11 september 2007

De gemeente Nijmegen vraagt aan de provincie in het kader van het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid 2008-2011 (GSO III) een bijdrage van in totaal dertig miljoen euro. Dit geld is voor vernieuwing van Neerbosch-Oost en delen van Dukenburg en Lindenholt en voor woningbouw aan het Waalfront.

Burgemeester en wethouders willen extra aandacht voor Neerbosch-Oost en de Dukenburgse wijken Zwanenveld, Tolhuis, Meijhorst en de Aldenhof. In Lindenholt willen ze de Voorstenkamp en Gildenkamp aanpakken.
Het college kiest vooral voor aandacht voor de sociale samenhang van deze wijken. De jeugd staat daarbij centraal. Er moeten extra voorzieningen voor jongeren komen, maar ook zal wangedrag meer aangepakt worden. Het college wil meer helpen bij het vinden van werk en de betrokkenheid bij de buurt vergroten.
Onder meer om de relaties tussen verschillende etnische groepen te vergroten, willen burgemeester en wethouders de onderlinge contacten tussen wijkbewoners bevorderen. Ook komt er meer oog voor de gezinnen waarin veel sociale problemen tegelijk spelen.
Het college wil ook kijken hoe de wijken een bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu en klimaat (duurzaamheid).

Waalfront
De aanvraag voor het Waalfront bestaat uit twintig miljoen euro voor de aankoop van te verplaatsen bedrijven, het oplossen van milieuproblemen en verbetering van de omgeving van de Waalhaven.

In het project Waalfront wil de gemeente een oude stadswijk met een groot aantal bedrijven ombouwen tot een uitgebalanceerd woonmilieu met een combinatie van stedelijkheid, water en groen. Ze wil daarbij de cultuurhistorische identiteit versterken. De nieuwe wijk moet energiezuinig worden en de kwaliteit van de leefomgeving van de omliggende wijken moet omhoog.
Om dit te bereiken, moet de openbare ruimte rondom de Waalhaven aantrekkelijker worden en een aantal bedrijven (ca. 5 hectare) moet, met behoud van werkgelegenheid, elders in de stad of de regio een nieuwe plek krijgen.
Nijmegen wil nu versneld woningen toevoegen en hiervoor milieuhinder wegnemen (lucht, stank, geluid en externe veiligheid). Tot de beoogde eindresultaten in 2022 behoren een verbetering van de verkeerssituatie voor bestaande wijken (vrachtverkeer weren van de Weurtseweg, herinrichting Weurtseweg als 30 km weg), 510 nieuwe banen, 2.875 mensjaren tijdelijke werkgelegenheid, en extra banen in de binnenstad door bestedingen van nieuwe inwoners.

Provincie en raad
De Nijmeegse plannen voldoen aan de stringente voorwaarden die de provincie daarvoor heeft gesteld.
In december doen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten een voorstel voor de besteding van de GSO-gelden. In februari beslist Provinciale Staten.
Burgemeester en wethouders bespreken met de gemeenteraad vervolgens de verdere invulling van de plannen.

Bron: Gemeente Nijmegen