Nijmegen wil loze brandmeldingen verminderen

Nijmegen, 13 mei 2008

De gemeente Nijmegen wil het aantal loze brandmeldingen via brandmeldinstallaties in de komende vijf jaar met 25 procent terugbrengen. In 2007 was bijna 97 procent van de meldingen loos. Via voorlichting en in het uiterste geval met dwangsommen moet dat percentage omlaag.

In Nijmegen rukte de brandweer vorig jaar 1068 keer voor niets uit. Dat leidt tot onnodig hoge kosten, risico’s voor de verkeersveiligheid, geluidsoverlast en verminderde beschikbaarheid van de brandweer op andere plekken waar de inzet wel echt nodig is. De gemeente en de veiligheidsregio willen eigenaars van brandmeldinstallaties bewuster maken van die problemen. In eerste instantie door voorlichting. Als dat niet werkt volgen schriftelijke afspraken of uiteindelijk bestuursrechtelijke maatregelen in de vorm van bijvoorbeeld een dwangsom. Daarnaast vindt er een onderzoek plaats naar de mogelijkheden om de kans op een loze brandmelding te verkleinen. Het plan van aanpak besteedt ook aandacht aan de rol van installateurs en branddetectiebedrijven.

Het hoge aantal loze brandmeldingen komt onder meer door de soms gebrekkige kwaliteit van brandmeldinstallaties, slecht onderhoud en ondeskundig gebruik. Ook de toename van het aantal brandmeldinstallaties met een automatische doormelding naar de meldkamer van de brandweer zorgt voor meer valse alarmeringen. In Nijmegen zijn 275 objecten voorzien van een brandmeldinstallatie die is aangesloten op de Gemeenschappelijke Meldkamer Gelderland-Zuid. De nieuwe maatregelen stemmen overeen met de door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aanbevolen aanpak van loze meldingen.

Bron Gemeente Nijmegen