Nijmegenaren voorstander terugkeer echte tram

8 april 2007

STADSPEILING D66 NIJMEGEN
Nijmegenaren voorstander terugkeer echte tram

Een grote meerderheid van de inwoners van Nijmegen wil dat Nijmegen weer een echte tram krijgt. Dat blijkt uit de straatenquête die D66 Nijmegen zaterdag in de binnenstad van Nijmegen hield. In totaal zijn 362 mensen ondervraagd: 297 mensen gaven aan de tram terug te willen (82%) en 65 mensen (18%) vonden van niet.

Het winkelende publiek reageerde enthousiast op de mogelijkheid hun mening te kunnen geven. De D66-ers voerden meer dan 200 gesprekken over de voors en tegens van terugkeer van de tram. Duco Bodewes, fractievoorzitter van D66 Nijmegen: ‘Het was prachtig om te zien hoeveel mensen op ons afkwamen om een streepje voor of tegen te zetten. Uit de gesprekken die we voerden kwam naar voren dat de voorstanders vooral vinden dat het milieu gebaat is bij een schone tram in plaats van vieze dieselbussen in het centrum.’

Andere argumenten die naar voren kwamen, waren dat de tram meer mensen tegelijk kan vervoeren en het dus rustiger wordt in het centrum. Bovendien is een tram comfortabeler dan een bus. Ook vonden de voorstanders dat de tram in de Waalsprong, in Oosterhout, zou moeten beginnen en door moet rijden tot de universiteit. Dat scheelt dan mogelijk veel auto’s over de Waalbrug en door Nijmegen-Oost. De tegenstanders waren bang dat de investering in de aanleg te hoog zou zijn en dat de markt dan uit de Burchtstraat zou moeten omdat er geen plaats is voor beide.

Duco Bodewes, fractievoorzitter van D66 Nijmegen: ‘Het is goed dat het college afgestapt is van het onzalige plan een tram op banden te laten rijden in plaats van een echte tram. D66 Nijmegen heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar al voor terugkeer van de tram gepleit. Het is mooi dat het college nu ook die mening is toegedaan. Wat ons betreft liever morgen dan overmorgen.’

Bron: D66 Nijmegen