Bedrijvenpark Novio Tech Campus Nijmegen

Nijmegen, 27 juni 2008

Nieuw  bedrijvenpark ‘Novio Tech Campus Nijmegen’

De gemeente Nijmegen, NXP Semiconductors en Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV hebben plannen voor een nieuw technologisch bedrijvenpark in Nijmegen. Onder de werktitel Novio Tech Campus Nijmegen werken de organisaties samen aan de totstandkoming van een nieuwe werklocatie op het huidige bedrijventerrein Winkelsteeg, waar innovatie en samenwerking tussen de halfgeleiderindustrie en medische technologie centraal staan.

De gemeente, NXP en Oost NV willen het bedrijventerrein Winkelsteeg in de komende dertig jaar herontwikkelen tot Novio Tech Campus Nijmegen: een aantrekkelijke, toekomstgerichte werklocatie voor hoogtechnologische en kennisintensieve bedrijven. Het scheppen van de juiste voorwaarden voor innovatie en samenwerking in de halfgeleiderindustrie en (medische) technologie is daarbij uitgangspunt. Novio Tech Campus is met name gericht op bedrijven die zich bezighouden met zogenaamde toegepaste innovatie: ontwikkeling en productie. Winkelsteeg is daarvoor een geschikte locatie, mede door de nabijheid van universiteitscampus Heijendaal, het ‘business innovation center’ Fifty Two Degrees en het reeds aanwezige bedrijfsleven in de halfgeleiderindustrie (waaronder NXP).

De komende vijf jaar vinden de eerste ontwikkelingen plaats in een gebied van 16 hectare op Winkelsteeg. Dit focusgebied wordt ruwweg begrensd door het spoor richting Wijchen aan de noordzijde, het Jonkerbosplein en de Neerbosscheweg aan de oostzijde. Het gebied omvat het terrein van het bedrijf Breed aan de Boekweitweg, het NXP-terrein, een deel van het voormalige terrein van Compaq aan de Nieuwe Dukenburgseweg, de Tarweweg en de Gerstweg. De Nieuwe Dukenburgseweg wordt de levensader van Novio Tech Campus. De gemeente Nijmegen gaat de komende jaren een actief grondbeleid voeren ter ondersteuning, bewaking en realisering van het concept Novio Tech Campus.

NXP zet met de herontwikkeling van een van haar bestaande gebouwen nog dit jaar de eerste concrete stappen naar samenwerking op een open campus. Gebouw M (7000 m2) wordt een bedrijfsverzamelgebouw met bijzondere faciliteiten voor innovatieve bedrijvigheid, zoals cleanrooms. In het voorjaar van 2009 zullen de eerste bedrijven zich hier vestigen.

Novio Tech Campus moet een onderscheidende werklocatie worden, waar kennisintensieve bedrijven en talentvolle medewerkers zich thuis voelen. Geïnspireerd op de ‘enjoy work’-filosofie hebben de drie partijen een groene, ruime, campusachtige werklocatie voor ogen met aantrekkelijke architectuur, goede verbindingen (waaronder een toekomstig lightrailstation) en bijzondere ondersteunende voorzieningen voor samenwerking, netwerkvorming en innovatie.

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV speelt een belangrijke rol in de clustervorming rond de halfgeleiderindustrie. Samen met de gemeente Nijmegen werkt Oost NV aan acquisitie van kennisintensieve bedrijven voor Novio Tech Campus, die van wezenlijk belang zijn voor de ontwikkeling van de economie in Oost-Nederland.

De gemeente, NXP en Oost NV hebben een economisch visiedocument laten opstellen, waarin kansen en mogelijke uitwerkingen voor de campus zijn onderzocht. Dit masterplan is samen met het collegevoorstel en een kaart van het focusgebied te downloaden op www.nijmegen.nl/noviotechcampus. De gemeente, NXP en Oost NV tekenen nog dit jaar een samenwerkingsovereenkomst om de nieuwe bedrijvencampus tot stand te brengen. De gemeente Nijmegen stelt vervolgens voor de eerste fase van dit project een planexploitatie op, die begin 2009 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

De Provincie Gelderland heeft onlangs besloten voor de ontwikkeling van Novio Tech Campus een subsidie van maximaal € 85.543 ter beschikking te stellen in het kader van het experiment werklandschap.

Bron Gemeente Nijmegen