D66 – Raad steunt NS-nachtnet

11 februari 2009

Raad steunt D66 in pleidooi NS-nachtnet

De gemeenteraad van Nijmegen steunt het voorstel van D66 om Nijmegen aan te sluiten op het nachtnet van de NS. Via een unaniem aangenomen motie roept de Raad de wethouder op om actief voor aansluiting op het nachtnet te lobbyen bij de stadsregio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland. Ook roepen de links-liberalen de wethouder op binnen een paar maanden samen met de NS een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van aansluiting van Nijmegen op het nachtnet.

Duco Bodewes, fractievoorzitter D66 Nijmegen: “Geweldig! In de Randstad is het nachtnet al jaren een succes en sinds een jaar ook in de Brabantse steden. Bij inwoners van Nijmegen èn bij bezoekers van onze stad is er dan ook grote behoefte aan.”

Aansluiting op het nachtnet biedt kansen voor de horeca en de culturele instellingen van Nijmegen. Maar ook bijvoorbeeld voor inwoners van Nijmegen die `s avonds laat of `s ochtends vroeg van of naar Schiphol vliegen. De wethouder heeft beloofd over drie maanden met de uitkomst van de lobby en het haalbaarheidsonderzoek te komen.