Competentiegericht leren bij NXP Nijmegen

Chipsproducent NXP pionier op het gebied van competentiegericht leren
Eerste vakdiploma’s volgens nieuwe leermethode uitgereikt

Woensdag 27 juni ’07 ontvangen 9 operators van de chipsproducent NXP de eerste “web 2 niveau” diploma’s die gebaseerd zijn op competentiegericht leren. Daarmee vervult NXP een voortrekkers rol op het gebied van competentiegerichte opleidingen.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is van plan om in 2010 alle beroepsopleidingen via deze leerweg te doceren. Competentiegericht leren houdt in dat vanuit de praktijk gekeken wordt welke competenties medewerkers nodig hebben om goed te kunnen werken. Er wordt niet alleen gekeken naar de benodigde kennis en kunde van de medewerkers maar ook naar de verwachte houding en het correcte gedrag in het vak.

In 2004 is NXP Nijmegen in samenwerking met Vapro, een ontwikkelaar van lesmateriaal, begonnen met dit nieuwe opleidingstraject. Daarbij werden zij ondersteund door het Regionaal Opleiding Centrum (ROC) in Nijmegen, die verantwoordelijk was voor examinering, diplomering en lesbegeleiding. Met de uitreiking van de eerste diploma’s is NXP pionier in het competentiegericht leren in Nederland op het gebied van het vakdiploma procesindustrie.

In de toekomst zal NXP het competentiegerichte leren in de chipindustrie verder uitbouwen. Voor de verschillende processen in de verschillende fabrieken zal nieuw lesmateriaal worden ontwikkeld.

Bron: NXP Semiconductors Netherlands