Bibliotheek op maat – voor 4 wijkfilialen

Nijmegen, 16 december 2008
 
Overeenstemming met OGBZ over budgetsubsidie 2008-2010
 

De ombouw van de wijkfilialen tot ‘bibliotheek op maat’ is vastgelegd in de Budgetsubsidie-overeenkomst 2008-2010 tussen de gemeente en de OBGZ. Daarin is afgesproken hoeveel subsidie de bibliotheek jaarlijks krijgt. In 2009 is dat maximaal 5,2 miljoen euro. In ruil daarvoor geeft de OBGZ uitvoering aan de vijf kernfuncties van een Basisbibliotheek (Kennis- en informatievoorziening, Educatie, Lezen en literatuur, Cultuur en Ontmoeting), en komt ze een aantal aanvullende prestatie-afspraken na.

Vier wijkfilialen van de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) worden in 2009 en 2010 gefaseerd omgebouwd tot ‘bibliotheekvoorziening op maat’. Het gaat om de filialen Brakkenstein, Hengstdal, Heselaan en Hatert. De openingsuren blijven voor alle filialen op peil. Dat hebben het college van burgemeester en wethouders en de OBGZ met elkaar afgesproken.

Nijmegen kent nu twaalf bibliotheekvestigingen: de centrale vestiging aan de Mariënburg, twee stadsdeelbibliotheken (Hazenkamp/Muntweg en Zwanenveld) en negen wijkfilialen. Uit een pilot in de vestigingen Neerbosch-Oost, Hatert en De Klif is gebleken dat de ombouw van een traditioneel wijkfiliaal naar een ‘bieb op maat’ (als onderdeel van een groter geheel zoals een voorzieningenhart of Open Wijkschool) goede resultaten oplevert waar het gaat om bereik, aanbod, toegankelijkheid en samenwerking tussen bijvoorbeeld bibliotheek en primair onderwijs. Met de invoering van de ‘bibliotheek op maat’ kan tevens de laatste stap worden gezet in het terugdringen van sinds 2003 bestaande exploitatie-tekorten van de OBGZ.
Totdat de ‘bibliotheken op maat’ zijn gerealiseerd blijft er nog sprake van een exploitatietekort van 140.000 euro. Om dit te overbruggen stelt het college tijdelijk extra geld beschikbaar. Daarnaast treft de bibliotheek een aantal bezuinigingsmaatregelen.

De Nijmeegse gemeenteraad buigt zich binnenkort over de Budgetsubsidie-overeenkomst met de OBGZ.

Bron Gemeente Nijmegen