Omgevingsfonds Centrale Gelderland ondersteunt 15 lokale initiatieven

Het Omgevingsfonds Centrale Gelderland steunt vijftien initiatieven uit de omgeving van Windpark De Groene Delta met financiële bijdragen. Deze werden via een symbolische cheque uitgereikt tijdens een evenement aan de voet van de windturbines. 

Omgevingsfonds Centrale Gelderland foto Jacques Tillmanns
foto Jacques Tillmanns

In dit Omgevingsfonds stort ENGIE – in lijn met de gedragscode van de NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) – jaarlijks een vergoeding op basis van de gerealiseerde elektriciteitsproductie door het windpark. Vervolgens worden iedere twee jaar initiatieven geselecteerd voor financiële steun. Dit gebeurt door een beoordelingscommissie met leden uit de omliggende wijken en dorpen. Zo deelt de directe omgeving mee in de financiële baten uit windenergie van eigen bodem.

In 2020 werden in de eerste ronde negen initiatieven gesteund, waaronder scholen, speeltuinen en buurtverenigingen. In deze tweede ronde krijgen onder meer verenigingen, stichtingen, wijkraden en andere kleine initiatieven een bijdrage voor hun aanvraag uit het fonds. 

“Het omgevingsfonds is er om bewoners te laten delen in de opbrengst van de windturbines”, zegt projectleider Alwin Schoonwater. “Zo maken we van windenergie niet alleen een duurzame energiebron, maar ook een bron voor sociale impact.”

Dat sentiment wordt gedeeld door de omgeving, bleek tijdens de uitreiking van de bijdragen. “Ik was destijds tegen de komst van de windturbines maar ben nu veel positiever. Ik woon midden in Weurt-Noord en heb tot op heden nooit last van de windturbines gehad. ENGIE doet echt haar best om zich aan alle afspraken te houden.”

Volgende ronde
Initiatieven uit de omgeving van het windpark kunnen een keer per twee jaar een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het fonds. De onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt of de aanvraag voldoet aan een aantal gestelde voorwaarden. De volgende ronde wordt opgestart in het najaar van 2024.

Lees hier meer over het Omgevingsfonds Centrale Gelderland