Ondergeschikte detailhandel bedrijventerrein

Nijmegen, 16 september 2008
 
Ondergeschikte detailhandel op bedrijventerreinen mogelijk
 
Productie-, reparatie- en handelsbedrijven op Nijmeegse bedrijventerreinen mogen voortaan onder bepaalde voorwaarden aan ‘ondergeschikte’ detailhandel doen. Het college van burgemeester en wethouders laat deze nieuwe beleidslijn voor bedrijventerreinen opnemen in alle nieuwe en te actualiseren Nijmeegse bestemmingsplannen.

Actualisatie van het bestemmingsplan Nijmegen-West vormde aanleiding voor het college om nieuw beleid te maken voor ondergeschikte detailhandel op bedrijventerreinen. Het gaat om verkoopactiviteiten die ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie van het bedrijf (productie, reparatie of handel). De nieuwe beleidslijn zal ook bij actualisatie van overige Nijmeegse bestemmingsplannen opgenomen worden.

Onder bepaalde voorwaarden wordt ondergeschikte detailhandel voortaan toegestaan aan productie-, reparatie- en handelsondernemingen op Nijmeegse bedrijventerreinen:
De detailhandel staat in directe relatie met de aanwezige bedrijfsvoering. Zo geldt voor productiebedrijven dat ze alleen zelf geproduceerde artikelen mogen verkopen.
Ondergeschikte detailhandel is niet mogelijk voor bedrijven in voedingsmiddelen.
De detailhandelsfunctie is qua bedrijfsvoering van ondergeschikt belang en bedraagt maximaal 20 procent van de omzet.
De detailhandelsfunctie omvat maximaal 20% van de bedrijfsoppervlakte, met een maximale omvang van 100 vierkante meter ‘verhuurbaar vloeroppervlak’.
De detailhandel vindt plaats in een afgesloten ruimte. Overige ruimte is niet toegankelijk voor consumenten.
Openingstijden zijn gelijk aan reguliere detailhandel.
Er wordt voorzien in voldoende parkeerruimte op eigen terrein.
Reclame moet voldoen aan de algemene reclameverordening van de gemeente Nijmegen.
De brandveiligheid voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
Bron Gemeente Nijmegen