Ondernemersfonds & Nijmeegse projecten

Nijmegen, 17 februari 2009
 
Ondernemersfonds steunt Nijmeegse projecten
 
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het advies van de Taskforce Ondernemersfonds om dit jaar 18 projectaanvragen van Nijmeegse ondernemers te subsidiëren. In totaal keert het Ondernemersfonds 2008 1.222.469 euro uit.

De Nijmeegse ondernemers kunnen rekenen op financiële bijdragen voor initiatieven ter verbetering van diverse bedrijventerreinen, de binnenstad en de winkelcentra Hatert en Dukenburg. De Lindenberg kan een nieuw Uit-festival gaan organiseren en het college ondersteunt de verdere uitbreiding van het Mariken Winterfestival. Bijzondere aandacht is er voor bèta-techniek dit jaar, in de projecten ‘Technische creativiteit naar het Junior-Technovium’ en ‘Waarom blijven in techniek?’. Met een bijdrage uit het Ondernemersfonds wordt ook een stage-informatiepunt voor het MKB gerealiseerd.

Ondernemersfonds 2008 steunt Nijmeegse projecten met 1,2 miljoen 

Het college van burgemeester en wethouders honoreert de volgende initiatieven:

1. Nijmegen VERLICHT met KUNST (Stichting de Verlichting)
2. Binnenstad 2012 (Stichting Binnenstadsmanagement)
3. Altijd Uit in Nijmegen Festival (De Lindenberg)
4. Informatiepunt Stages voor het Nijmeegse MKB (Stichting MKB-Nijmegen projecten)
5. Waarom blijven in techniek? (Kenniscentrum Bèta Techniek)
6. Stimulerend ondernemen in Nijmegen-Zuid (Bedrijvenvereniging Nijmegen Zuid)
7. NovioMatch (Stichting Health Valley)
8. Medisch Netwerk Nijmegen (Stichting Health Valley)
9. Glasvezel en beveiliging ‘TPN-WEST’
10. Beste binnenvaarthaven van Nederland (TPN-West)
11. ICT infrastructuur Groenestraat (bedrijvenvereniging Groenestraat)
12. Zeg “ja” tegen opwekking alternatieve energie! (bedrijvenvereniging Bijsterhuizen),
13. Winkelcentrum Meijhorst (ondernemersvereniging Meijhorst),
14. Winkelhart van Hatert weer laten kloppen (Ondernemersvereniging Hatert)

De raad beslist over projectaanvragen boven de 100.000 euro. Het college stelt de raad voor om eveneens het positief advies van de Taskforce te volgen voor de volgende aanvragen:
1. Uitbreiding van de Mariken Winterfeesten (ACBN Evenementenbureau Nijmegen)
2. Opnieuw in de markt zetten winkelcentrum Dukenburg (Ondernemersvereniging Winkelcentrum Dukenburg)
3. Ontwikkelen en uitvoeren nieuwe thema’s en activiteiten ten behoeve van de promotie en marketing van de binnenstad (Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen)
4. Technische creativiteit naar het Junior Technovium (Stichting Technovium)

De positief geadviseerde ideeën van ondernemers zijn geselecteerd uit 43 aanvragen. Voor het ondernemersfonds komen nieuwe of innovatieve projecten met een te verwachten blijvend effect in aanmerking. Voorkeur gaat uit naar de volgende categorieën: fysieke voorzieningen in de openbare ruimte en/of bedrijventerreinen, marketing en promotie, facilitering van administratieve- en aanbestedingstrajecten en criminaliteitspreventie. Hierbij gaat het om collectieve belangenbehartiging, waarbij gemeenteraad en het college belang hechten aan projecten waarin wordt samengewerkt tussen verschillende aanvragers.

Het Nijmeegs Ondernemersfonds is in september 2006 ingesteld. Het wordt beheerd door de gemeente en gefinancierd met Ozb-gelden. De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van MKB-Nijmegen, Industriële Kring Nijmegen, VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, Stichting Centrummanagement Nijmegen en de Kamer van Koophandel. Wethouder Kunst is adviserend lid. De Taskforce geeft zwaarwegende adviezen aan het gemeentebestuur over de besteding van de gelden.

Bron: Gemeente Nijmegen