Ondernemersfonds Nijmegen opnieuw succes

Nijmegen, 1 juni 2007

Nijmeegse ondernemers hebben voor 4.256.727,30 euro aanvragen ingediend bij het Ondernemersfonds Nijmegen 2007. Er zijn in totaal 52 projecten ingediend. Op 1 juni sloot de indientermijn voor financiële bijdragen uit het fonds.

Het fonds is ingesteld door de gemeente Nijmegen en bedoeld voor lastenverlichting bij het Nijmeegse midden- en kleinbedrijf en verbetering van het ondernemersklimaat in Nijmegen. Voor 2007 is een budget van 1,6 miljoen euro beschikbaar. Het fonds wordt gefinancierd met OZB-gelden. In 2006 werden vijftig projecten ingediend. Daarvan werden 24 aanvragen voor een totaalbedrag van 1,3 miljoen euro gehonoreerd. Deze projecten worden in 2007 gerealiseerd.

Net als in 2006 zijn ook dit jaar zeer diverse projecten ingediend. Het gaat onder meer om projecten ter versterking van de bedrijventerreinen, projecten op het gebied van innovatie, marketing&promotie, onderwijs&arbeidsmarkt, versterking van netwerken en buurteconomische activiteiten. De aanvragen laten ook nu weer een goede spreiding over de stad zien.

Medio juli vindt de beoordeling van de aanvragen door de Stuurgroep Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen plaats. Getracht wordt nog dezelfde maand de eerste beschikkingen te verzenden. Toekenningen tussen de 50.000 en 100.000 euro moeten door het college worden goedgekeurd en toekenningen boven de 100.000 euro door de gemeenteraad.

De Stuurgroep Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen wordt gevormd door vertegenwoordigers van: MKB-Nijmegen, Industriële Kring Nijmegen, VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, Stichting Centrummanagement Nijmegen en de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Hannie Kunst, wethouder van Economische Zaken, is adviseur van de Stuurgroep.

Bron: Gemeente Nijmegen