Nijmeegse ondernemers vragen drie miljoen…

Nijmegen, 23 september 2008

Nijmeegse ondernemers vragen drie miljoen uit Ondernemersfonds

Nijmeegse ondernemers hebben voor € 3.289.538,80 aanvragen ingediend bij het Ondernemersfonds Nijmegen 2008. Er zijn in totaal 41 projecten ingediend. Op 19 september sloot de indientermijn voor financiële bijdragen uit het fonds.

Het fonds is ingesteld door de gemeente Nijmegen en bedoeld voor lastenverlichting bij het Nijmeegse midden- en kleinbedrijf en verbetering van het ondernemersklimaat in Nijmegen. Voor 2008 is een budget van € 1,5 miljoen beschikbaar. Het fonds wordt gefinancierd met OZB-gelden. In 2007 werden 52 projecten ingediend. Daarvan werden 24 aanvragen voor een
Totaalbedrag van €1,4 miljoen euro gehonoreerd. Deze projecten worden in 2008 gerealiseerd.

Net als in 2006 en 2007 zijn ook dit jaar zeer diverse projecten ingediend. Het gaat onder meer om projecten ter versterking van de bedrijventerreinen, projecten op het gebied van innovatie, marketing & promotie van de stad Nijmegen, betere aansluiting van het onderwijs & arbeidsmarkt, versterking van netwerken en buurteconomische activiteiten. De aanvragen laten ook nu weer een goede spreiding over de stad zien.

In november vindt de beoordeling van de aanvragen door de Stuurgroep Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen plaats. Getracht wordt nog dezelfde maand de eerste beschikkingen te verzenden. Toekenningen tussen de € 50.000 en € 100.000,- moeten door het college van burgemeester en wethouders worden goedgekeurd en toekenningen boven de € 100.000,- door de gemeenteraad.

De Stuurgroep Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen wordt gevormd door vertegenwoordigers van: MKB-Nijmegen, Industriële Kring Nijmegen, VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen en de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Hannie Kunst, wethouder Economie, is adviseur van de Stuurgroep.
 
Bron Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen
  
  
Rubriek Business