Nijmeegs ondernemersklimaat & bedrijfsomgeving

Nijmegen, 10 juni 2008

Waardering voor Nijmeegs ondernemersklimaat en bedrijfsomgeving groeit

Bedrijven en instellingen geven Nijmegen als vestigingsplaats een 6,3. De eigen bedrijfsomgeving krijgt een 6,7. Dat blijkt uit de tussentijdse bedrijvenpeiling 2008, waarop 385 bedrijven reageerden. Op 16 van de 26 onderzochte aspecten is de tevredenheid significant toegenomen. Verder blijft het beeld stabiel.

De tussentijdse bedrijvenpeiling 2008 vroeg ondernemers een rapportcijfer te geven voor 26 factoren die samen het ondernemersklimaat (de kwaliteiten als vestigingsplaats) en de kwaliteit van de bedrijfsomgeving (rond panden van bedrijfsvestigingen) bepalen.
Het gemiddelde cijfer 6,3 voor het lokale ondernemersklimaat is gemeten op 14 aspecten. Ten opzichte van de laatste peiling in 2006 vertonen de scores een stijgende lijn naar ruimere voldoendes. Dit geldt voor het imago van de stad Nijmegen (stijgend van een 6.5 in 2006 naar 6.7 in 2008), de arbeidsmarkt (6.2->6.5), gemeentelijke vergunning- en dienstverlening (5.4->5.6), de nabijheid van toeleveranciers en afnemers (6.2->6.7) en kennisinstituten (6.8->7.3), het lokaal ondernemersnetwerk (6.3->6.7), het stedelijke woon- en leefklimaat (6.5->6.7) en de hoeveelheid gemeentelijke regels (5.6-> 5.8). Enige daler is het cijfer voor criminaliteit en veiligheid: van 6,5 naar 6,1.

De omgeving van de eigen bedrijfsvestiging beoordelen de ondernemers met een gemiddelde 6,7. Vergeleken met 2006 is de tevredenheid gestegen over de representativiteit van de panden (6.6->6.8), beheer en onderhoud van het groen (6.3->6.5), de bereikbaarheid per fiets (7.6->7.9), bus (7.0->7.2), trein (6.2->6.4) en vrachtauto (6.0->6.3)en de nabijheid van passantenstromen (5.9->6.4).

Volgens het bedrijfsleven blijven de bereikbaarheid van de stad en de gemeentelijke dienstverlening aandachtspunten. Ook de onderlinge samenwerking tussen bedrijven en bedrijfsparkmanagement kan beter. De scores voor lokale lasten, vergunning- en dienstverlening en de hoeveelheid en toepassing van gemeentelijke regels blijven net onder het rapportcijfer 6.

In Nijmegen zijn ongeveer 8300 bedrijven en instellingen gevestigd, in totaal goed voor zo’n 96.000 banen. Eens per vier jaar houdt de gemeente Nijmegen een uitgebreid onderzoek naar de mening van ondernemers over het stedelijke ondernemersklimaat, de inspanningen van de gemeente om bedrijvigheid in stad en regio te stimuleren en de bedrijfsomgeving. In tussenliggende perioden vinden korte peilingen plaats. Hierin wordt niet naar redenen of achtergronden gevraagd.

Bron: Gemeente Nijmegen