Onderzoek naar explosieven in Goffertpark

Nijmegen, 17 mei 2019

Werkzaamheden Goffertpark

De komende weken vinden graafwerkzaamheden plaats in het Goffertpark. Onlangs is de gehele bodem van de evenementenweide gescand op de aanwezigheid van explosieven. Dit krijgt nu een vervolg.

Tijdens de scan is geconstateerd dat op meerdere plekken metaal in de bodem aanwezig is, dat nader onderzocht moet worden. Het is uit de scan niet op te maken om welke voorwerpen het gaat, vandaar het nadere onderzoek. Mochten er explosieven aangetroffen worden, dan worden deze uiteraard verwijderd. Aanwezigheid van oude munitie in de bodem levert in principe geen gevaar op. Er kunnen alleen risico’s zijn wanneer er in de grond wordt gegraven.

Tijdens het werk is het Goffertpark daarom zoals altijd gewoon toegankelijk voor het publiek. De plaatsen waar gewerkt wordt, worden met lint afgezet. Het is de bedoeling dat het werk afgerond is voor de aankomende grote concerten in juni.

Bron Gemeente Nijmegen – Alles over Nijmegen