Onderzoek naar oude kademuur

Nijmegen, 29 mei 2007

De gemeente Nijmegen onderzoekt vanaf 4 juni de cultuurhistorische waarde en de constructieve staat van de 19e eeuwse kademuur. Deze is nog aanwezig achter de damwand op de westelijke Waalkade. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald of het wenselijk en mogelijk is om de oude kademuur op te nemen als onderdeel van de nieuwe kade die daar over een aantal jaar gerealiseerd wordt.

De damwand op de westelijke Waalkade verkeert op het moment in slechte staat. De gemeente grijpt de noodzakelijke vervanging aan om een nieuwe kade te maken met meer gebruiksmogelijkheden. Hierbij wordt uitgegaan van een deels verlaagde kade, die een aantrekkelijke aanmeerplaats vormt voor de cruisevaart. Een verlaagde kade kan bovendien een verbinding vormen naar het Waalfront.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de gemeentelijke afdeling archeologie en ingenieursbureau Haskoning. Bij het onderzoek wordt de oude kade op een aantal plekken vrijgemaakt en onderzocht. Het onderzoek zal naar verwachting vier weken duren.

Nadat duidelijk is of de oude kademuur onderdeel uit kan maken van de nieuwe kade, stelt de gemeente in overleg met belanghebbenden een programma van eisen op. Daarna worden ingenieursbureaus uitgenodigd om met een voorstel te komen voor de nieuwe verlaagde kade. Naar verwachting ligt er begin 2008 een definitief ontwerp. De vervanging van de damwand start op z’n vroegst in 2010.