Onderzoek tevredenheid klanten sociale zaken

Nijmegen, 9 november

Nijmegen onderzoekt tevredenheid klanten sociale zaken

De komende twee maanden bevraagt de gemeente meer dan achthonderd personen die een uitkering hebben, bezig zijn met re-integratie naar werk, of andere ondersteuning aanvragen voor zorg, werk of inkomen. De gemeente wil graag weten wat zij vinden van de dienstverlening. Met de resultaten van dit onderzoek wil de gemeente mogelijke verbeteringen in de werkwijze doorvoeren.

Het werkveld sociale zaken van de gemeente Nijmegen omvat meer dan tienduizend klanten. De groep klanten is heel gevarieerd: uitkeringsgerechtigden, deelnemers aan re-integratietrajecten naar werk of aan specifieke cursussen. Maar ook mensen die extra ondersteuning aanvragen, bijvoorbeeld in de vorm van de geld-terug-regeling of bijzondere bijstand.

Met het onderzoek krijgt de gemeente een vollediger beeld van hoe de dienstverlening van de uitvoerende bureaus Werk & Inkomen en Zorg & Inkomen wordt ervaren. Daarom wordt achthonderd, willekeurig geselecteerde klanten gevraagd naar hun tevredenheid over de dienstverlening. De vragen aan de klanten richten zich bijvoorbeeld op de wijze van informeren, de manier hoe zij te woord worden gestaan, de begeleiding bij re-integratie en de tevredenheid over regelingen.

Behalve een algemeen beeld wil de gemeente ook weten hoe de klanten denken over de re-integratie naar werk vanuit wijkcentrum Titus Brandsma in Oud-West. Voor dit deel van de stad is in het wijkcentrum het laatste half jaar service verleend. De gedachte is dat nabijheid de drempel verlaagt, zorgt voor een beter bereik en daardoor ook voor hogere tevredenheid.

De gemeentelijke afdeling Onderzoek en Statistiek voert het onderzoek uit. De enquêtes worden afgenomen door het externe bureau Planwerk. De enquêtes duren twintig tot dertig minuten en worden bij de mensen thuis afgenomen. De enquêtering zal naar verwachting duren tot begin 2008. De gemeente gaat ervan uit dat de rapportage van het onderzoek omstreeks eind februari gereed is.

Bron: Gemeente Nijmegen