ONP – Kritiek op jaarrekening en jaarverslag

Nijmegen, 22 mei 2008

‘ONP LET WEL OP DE CENTJES’

Vandaag (woensdag) heeft de Onafhankelijke Nijmeegse Partij (ONP) bij monde van Joost Verplak en Ramon Barends haar kritiek geleverd op de jaarrekening en jaarverslag.

Belangrijkste kritiekpunt werd toegelicht door Verplak. Hij heeft in opdracht van de ONP de tabellen nagerekend en een verslag hierover geschreven. Uit het verslag blijkt dat er veel rare rekenfouten zitten in de stukken. Kennelijk is 1 en 1 geen 2 op het gemeentehuis…

De kritiek van Verplak werd bevestigd door Tom van Diek, student aan de HAN Accountacy. Uit zijn bevindingen blijkt dat er nog wel meer vraagtekens te stellen zijn bij de jaarstukken. Deze vragen heeft Barends neergelegd bij de gemeenteraad.

Barends heeft zelf onderzocht in hoeverre de stadsbegroting en de jaarstukken een spiegel van elkaar zijn. In de 5 programma’s die zijn onderzocht zijn er veel kritiekpunten neer te leggen: indicatoren die niet gelijkend zijn, actiepunten en activiteiten die niet in beide stukken staan… Ook die punten zijn bij de gemeenteraad neergelegd.

De punten hebben wij alleen bij de gemeenteraad neer kunnen leggen. Wethouder Peter Lucassen (SP, financien) weigerde om onze inbreng in ontvangst te nemen. Dat komt een goede gedachtenwisseling niet ten goede.

In de Kamerronde heeft geen van de fracties opmerkingen gemaakt n.a.v. de inbreng van de ONP. Dat kan natuurlijk ook liggen aan het feit dat zij de inbreng nog niet tot zich hebben nemen. De ONP wacht met belangstelling de behandeling in de gemeenteraad af.

Bron: Onafhankelijke Nijmeegse Partij (ONP)

ONP:  http://onp.web-log.nl/onafhankelijke_nijmeegse_/2008/05/de-onp-let-wel.html