Ons Geld – 2e hoorzitting over ons geldstelsel

2e hoorzitting over ons geldstelsel

11 juni 2019

Op donderdag 13 juni 2019 is er opnieuw een hoorzitting over ons geldstelsel. Volg het via internet of — beter nog — in het gebouw van de Tweede Kamer. Martijn van der Linden (midden) zal daaraan deelnemen namens Ons Geld.

Dit is de tweede hoorzitting naar aanleiding van burgerinitiatief “Ons Geld”. De eerste was in 2015. Toen hebben wij de Tweede Kamer de suggestie gedaan om een veilige haven te creëren voor giraal geld. De Kamer bleek daar unaniem voorstander van. De toenmalige Minister (Dijsselbloem) en De Nederlandse Bank waren tegen. Intussen heeft ook de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid (WRR) zich erover gebogen. Die koos de zijde van de Kamer en Ons Geld. Die veilige haven moet er komen, meent nu ook de WRR.
Lees meer op: https://onsgeld.nu/event/hoorzitting

Bron: Stichting OnsGeld – https://onsgeld.nu