Ons Groene Hert maakt goede start

Nijmegen, 29 september 2008
 
Ruim eenderde van bevraagde Nijmegenaren kent de gemeentelijke klimaatcampagne ‘Ons Groene Hert’, drie maanden na de start. Dat is een redelijk goede score voor de gemeentelijke klimaatcampagne. Bovendien blijkt uit de enquête onder het stadspanel dat 82 procent van de leden bereid is bij te dragen aan de drie procent energiebesparing in de stad door zelf energiebesparende maatregelen te nemen.

Op 15 april startte de gemeente de klimaatcampagne ‘Ons Groene Hert’. De campagne richt zich op energiebesparing door burgers en bedrijven en vormt de paraplu voor acties gericht op verbetering van het klimaat. De campagne is neergezet in verschillende media, in mupi’s en met publieksacties op straat en heeft een eigen site vol wetenswaardigheden en tips: www.onsgroenehert.nl. Het groene hert (Nijmeegs voor ‘groen hart’) wordt sindsdien gekoppeld aan alle acties gericht op een beter klimaat. De gemeente wil hiermee drie procent energiebesparing per jaar realiseren en is daarmee behoorlijk ambitieus. Landelijk wordt naar twee procent energiebesparing gestreefd.
Ongeveer 1260 deelnemers aan het stadspanel deden in juli mee aan de enquête. Hiermee wil de gemeente achterhalen in hoeverre de campagne bekend is bij de Nijmeegse burger en of er draagvlak is voor energiebesparing. Het stadspanel bestaat uit Nijmegenaren van 18 jaar en ouder die hebben meegedaan aan de Stadspeilingen 2005 en 2007 en periodiek digitaal bevraagd worden.

Dakthermografie
37 procent van de ondervraagden blijkt in juli iets gehoord of gelezen te hebben van ‘ons groene hert’. 14 procent geeft aan er ‘vaag’ iets over gehoord te hebben. Eenderde legt gelijk het verband met energiebesparing, vier procent doet dat helemaal niet. Het plan waar de campagne op gebaseerd is, het Klimaatplan van de gemeente Nijmegen, is niet zo bekend onder het Nijmeegse panel. Slechts acht procent weet ervan. Ook de meeste acties die rond de campagne Ons Groene Hert zijn gehouden genieten per actie geen grote bekendheid onder het Nijmeegse panel. Eenvijfde van de panelleden kent acties als Schoon Vervoer en Wonen++. Alleen het opsporen van energieverlies bij daken in Nijmegen (dakthermografie) is bij de meerderheid (57 procent) bekend. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat dit project landelijk in het nieuws is geweest.

Zelf aan de slag
Zeker acht op de tien (81 procent) panelleden vinden klimaatcampagnes nuttig om burgers te stimuleren zich in te zetten voor energiebesparing.
Een overgrote meerderheid (82 procent) is ook bereid bij te dragen aan drie procent energiebesparing in de stad door zelf energiebesparende maatregelen te nemen. Financiële motieven spelen hierbij een belangrijke rol. Maar ook de vermindering van CO2-uitstoot is een overweging om aan besparing te doen. Een ruime meerderheid (81 procent) geeft aan al energie te besparen door het gedrag aan te passen. Zo zetten ze de thermostaat lager, verwarmen alleen ruimtes waar iemand is, gebruiken spaarlampen en doen minder lampen aan. Ook heeft een meerderheid al dubbel of HR++ glas en een energiezuinige ketel en is het huis (deels) geïsoleerd.

De verwachting is dat Ons Groene Hert de komende tijd nog aan bekendheid wint. Het hert dook op bij acties in de Vierdaagse, bij de introductie van de eerstejaars studenten en is ook beeldmerk bij de gratis energiescans voor bedrijven en horeca die onlangs zijn gestart. Ook bij de Zevenheuvelenloop en de avonden voor woningeigenaren van Wonen++ staat het groene hert weer in de startblokken. De gemeente gaat daarbij nog nadrukkelijker de verbinding leggen tussen het beeldmerk Ons Groene Hert en energiebesparing, omdat deze link nog vaak niet zo wordt ervaren. De campagne duurt drie jaar.

Bron Gemeente Nijmegen
 
  
Rubriek Milieu