Klimaatcampagne: Ons Groene Hert

Nijmegen, 15 april 2008

Nijmegen start klimaatcampagne: Ons Groene Hert

Nijmegen heeft een groen hart. Of, op zijn Nijmeegs: een groen hert. Ons Groene Hert is dan ook de titel en de boodschap van de klimaatcampagne van de gemeente Nijmegen die vandaag start. De campagne start op de dag dat het college van B&W de maatregelen bekend maakt waarmee ze minimaal drie procent energie per jaar gaat besparen in de komende drie jaar.

Tot en met 2010 is Ons Groene Hert het herkenbare gezicht voor alle acties die de gemeente uitvoert voor een beter klimaat. Die acties stimuleren burgers en bedrijven om energiebewuster te gaan leven. De raad stelde in januari het kader vast in de notitie ‘Een goed klimaat voor verandering’. Het plan bestaat uit twee onderdelen: voorkomen en verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en aanpassingen in de stad aan verwachte klimaatveranderingen.

Actieplan
Het college van B&W steekt in op minstens drie procent energiebesparing (absoluut) binnen de gemeentegrenzen per jaar en heeft daarvoor een speciaal actieplan opgesteld. De gemeente gaat onder meer afspraken maken met woningcorporaties over energiebesparing en biedt woningeigenaren het programma Wonen++ aan: vrijblijvend advies over energiebesparing aan huis.

Daarnaast moet het Nijmeegs Energie Convenant leiden tot minimaal drie procent energiebesparing en minder uitstoot van broeikasgassen per jaar bij de twaalf aangesloten vooraanstaande bedrijven en instellingen. MKB-bedrijven krijgen bovendien een gratis energiescan aangeboden.

Ook ondersteunt het college het Zonnekrachtteam. Dit team van bestuurders en deskundigen moet Nijmegen de komende jaren omvormen tot Zonnnekrachtstad. Samen met het college wil het Zonnekrachtteam bewoners en bedrijven zoveel mogelijk aanzetten tot de aanschaf van zonnepanelen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en heeft binnenkort al meer dan 300 panelen op de gemeentelijke daken liggen. Bovendien zet de gemeente in op andere vormen van duurzame energieopwekking zoals wind en biomassa. Als voorbereiding op deze ontwikkeling worden bestemmingsplannen, waar nodig, aangepast.

Ook Annie heeft een ‘groen hert’
Deze week staat gelijk in het teken van energiebesparing, milieubewuste bedrijven en schoon vervoer. Woensdag krijgen bewoners van de Hazenkamp de resultaten van de warmtebeelden (dakthermografie) te zien en start de campagne Wonen++ met energieadvies aan huis. Donderdag wordt de milieuprijs uitgereikt aan het bedrijf in Nijmegen-West en Weurt dat in 2007 de grootste bijdrage leverde aan een beter milieu. Vrijdag start de week van de schone voertuigen met activiteiten op de Grote Markt. Als klap op de vuurpijl voelt Nijmeegse Annie zaterdag binnenstadsbezoekers aan de tand over hun groene hert.

Meer informatie staat op de nieuwe site www.onsgroenehert.nl

Bron: Gemeente Nijmegen