Ontwikkeling Nijmeegse spoorzone

Nijmegen, 26 augustus 2008
 
Ontwikkeling Nijmeegse spoorzone landelijk voorbeeld

De westelijke spoorzone in Nijmegen is aangewezen als landelijk voorbeeld voor de ontwikkeling van stedelijke spoorgebieden. De ministeries van VROM en V&W hebben begin 2008 samen met NS en Prorail opdracht gegeven om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van spoorzones in een aantal steden. Nijmegen is geselecteerd als een van de voorbeeldlocaties voor verdere uitwerking.

In het onderzoek door bureau Movares zijn onder andere de historie van het gebied, het huidige gebruik van het emplacement, de eigendomssituatie en de ruimtelijke ambities bekeken. De westkant van de Nijmeegse spoorzone scoort daarin goed omdat de eigendomsverhoudingen overzichtelijk zijn, een deel van het emplacement nauwelijks nog wordt gebruikt en door de gemeente en NS Poort al de intentie tot samenwerking is uitgesproken. Ook heeft Nijmegen in het ‘Projectenoverzicht Spoorzone’ (2007) de ruimtelijke ambities voor de westzijde verwoord.

Het college van B&W wil de uitstraling van het westelijk spoorgebied verbeteren. Vooral de achterkant van het NS-station zou meer gezicht moeten krijgen. De komst van de stadsbrug en ontwikkelingen als het Waalfront maken de upgrading van het westelijk spoorgebied nog wenselijker. Nu vormt het spoor een barrière tussen Nijmegen-West en het centrum. Er is in het gebied behoefte aan woningen en meer levendigheid.

Een representatieve stationsomgeving is ook voor de NS belangrijk. De bereikbaarheid van het station vanaf de westzijde is in de huidige situatie niet optimaal. Daarnaast groeien stationsgebieden in de visie van NS steeds meer uit tot een ontmoetingspunt voor vervoer, werk, onderwijs, winkelen, ontspanning en wonen.

Nijmegen, Pro Rail en NS zijn als partijen betrokken bij de ontwikkeling van het spoorgebied. Het ministerie van VROM heeft zich aangeboden om dit voorbeeldproject te begeleiden. De partijen bekijken samen welke vervolgstappen gezet kunnen worden.

Naast Nijmegen zijn Groningen, Amersfoort en Zwolle door de ministeries van VROM en V&W geselecteerd als voorbeeldlocaties. Het streven is om deze kabinetsperiode nog tot uitvoeringsovereenkomsten te komen voor de spoorzonelocaties.

Bron Gemeente Nijmegen