Ook Wijchense gemeenteraad maakt statement over respect voor bestuurders

“De vrijheid van meningsuiting is een grondrecht waar we heel veel waarde aan hechten”, zegt Twan van Bronkhorst (Kernachtig Wijchen) in een toelichting. “Daar mag je op allerlei manieren gebruik van maken, maar er zijn grenzen. We zien dagelijks de verharding en het verbaal geweld, ook tegen bestuurders, die door een kleine groep wordt veroorzaakt. Iedere vergelijking met bestrijding van deze pandemie aan gruweldaden uit de Tweede Wereldoorlog, of je nu dreigt met een tribunaal, verwijst naar de Jodenvervolging of het hebt over een prijs gekoppeld aan de naam van Mussert, daar ligt bij ons de grens van vrijheid van meningsuiting.”