Openbaar vervoer tijdens de centrummarkt

Nijmegen, 3 april 2007

PRO NIJMEGEN: “DE MARKT IS MOBIEL”

De Onafhankelijke Politieke Partij PRO NIJMEGEN heeft vandaag vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over het onderzoek dat wethouder Jan van der Meer laat uitvoeren naar een andere route van het openbaar vervoer in het stadscentrum.

Wethouder Van der Meer stelt niet langer te geloven in de haalbaarheid van de combinatie van zowel het openbaar vervoer als de centrummarkt in de Burchtstraat.

In het verleden zijn er diverse onderzoeken gedaan naar deze combinatie. In september 2005 heeft Goupappel Coffeng nog geconstateerd dat buslijnen door het stadscentrum 16% meer reizigers genereerd. M.n. senioren hebben profijt van deze routering. Pro Nijmegen vindt het van belang dat de binnenstad goed bereikbaar blijft voor alle Nijmegenaren.

Pro Nijmegen wil van het College weten of zij de stellingname van Pro Nijmegen ondersteunt en van plan is om ook een onderzoek te doen naar de mogelijke lokaties van de markt. Onder andere GroenLinks en SP hebben hiervoor gepleit in januari 2002.

Ook wil Pro Nijmegen van het College weten hoe zij de mening van de Nijmeegse bevolking gaat peilen over dit onderwerp.


Schriftelijk vragen aan het College van B & W

Nijmegen, 3 april 2007

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Onderwerp: BUS DOOR DE BURCHTSTRAAT

Gemeente Nijmegen
t.a.v.: het College van Burgemeester & Wethouders
Postbus 9015
6500 HG NIJMEGEN

Behandelend wethouder: Jan van der Meer

Geacht College,

Inleiding
In “De Gelderlander” van vandaag stond dat uw College opdracht heeft gegeven voor het uitvoeren van een nieuwe studie over de routering van het openbaar vervoer door de binnenstad van Nijmegen.

Wethouder Van der Meer stelt niet langer te geloven in de haalbaarheid van de combinatie van zowel het openbaar vervoer als de centrummarkt in de Burchtstraat.

In het verleden zijn er diverse onderzoeken gedaan naar deze combinatie. In september 2005 heeft Goupappel Coffeng nog geconstateerd dat buslijnen door het stadscentrum 16% meer reizigers genereerd. M.n. senioren hebben profijt van deze routering.

In 2002 heeft de Stadspartij Leefbaar Nijmegen, ondersteunt door GroenLinks, Socialistische Partij en Samenwerkende Ouderenpartijen AOV/UNIE55+, een motie ingediend over het houden van een onderzoek tot het verplaatsen van de centrummarkt (De markt is mobiel). Die motie werd verworpen, omdat de toenmalige coalitiepartijen CDA, PvdA en VVD tegen de motie stemden.

Pro Nijmegen onderschrijft deze motie-Van Zijll de Jong-Lodenstein.

Vragen
– Is het College het met Pro Nijmegen eens dat als opnieuw onderzocht wordt of het openbaar vervoer een andere routering kan krijgen dan ook onderzocht dient te worden of er andere oplossingen voor de centrummarkt ?
– Is het College het met Pro Nijmegen eens dat een routering die elke dag hetzelfde is reistechnisch en commercieel beter is in vergelijking met de huidige situatie ?
– Pro Nijmegen vindt het belangrijk dat de OV-gebruiker haar mening kan geven over deze plannen. Is het College voornemens om inspraak toe te passen over deze voorstellen ?
– Is het College bereid ons te informeren over de voortgang van de onderzoeken ?

Pro Nijmegen ziet uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

ONAFHANKELIJKE POLITIEKE PARTIJ PRO NIJMEGEN,

J.E. Lucas,
secretaris

i.a.a.: Gemeenteraad Nijmegen
Algemeen Bestuur Stadsregio KAN
Provinciale Staten Gelderland
Gelderland Lokaal, H.A.J. van Roekel