Opening Orientalis Ruzie- en Vredespaleis, 31 okt

Marja van Bijsterveld opent in Museumpark Orientalis Ruzie- en Vredespaleis

Marja van Bijsterveld, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal op 31 oktober aanstaande in Museumpark Orientalis de officiële opening verrichten van zeven nieuwe werkstations, waaronder het Ruzie- en Vredespaleis. Interactieve presentaties die onder de naam “A Meeting of Minds” bezoekers een veelzijdige blik bieden op de drie religies die de identiteit van ons land bepalen: jodendom, christendom en islam. Hun onderlinge verschillen, de grote overeenkomsten. Hier staat de actualiteit van de multiculturele samenleving centraal. Realistisch en genuanceerd. Met oog voor de gedeelde grondwaarden én voor de vaak eeuwenoude spanningen tussen de monotheïstische tradities. Kernpunt van “A Meeting of Minds” vormen het Ruzie- en Vredespaleis.

Samen demonstreren deze presentaties heel duidelijk de richting die Museumpark Orientalis is ingeslagen. Was het vroeger vooral met het (bijbels) verleden bezig, nu bevindt het zich in het actuele centrum van onze multiculturele samenleving. Het is een interreligieuze plek geworden waar mensen met verschillende culturen en levensbeschouwingen elkaar kunnen ontmoeten, hun eigen geschiedenis en werkelijkheid kunnen verkennen en beleven, evenals die van de ander. Met deze kennis- en cultuuroverdracht dragen wij wezenlijk bij aan het interculturele debat.

Educatie
Jeugdeducatie vormt een speerpunt van Museumpark Orientalis. Daarbij gaat het naast feitenkennis van religies vooral om thema’s die centraal staan in het onderwijs: de identiteitsontwikkeling, de omgang met anderen en het genuanceerde hanteren van actuele, religiegebonden vraagstukken. “A Meeting of Minds” is in nauw overleg met het onderwijs ontwikkeld. “A Meeting of Minds” is momenteel hét onderwijsinstrument bij levensbeschouwelijke vorming.

Productie
“A Meeting of Minds” is door Museumpark Orientalis ontwikkeld in samenwerking met JBF Multimedia en Communicatie. De techniek is gerealiseerd door ProVision Groningen; Brandwacht en Meijer Utrecht bouwde de interieurs. De Mondriaan Stichting heeft de productie van “A Meeting of Minds” financieel mede mogelijk gemaakt. De productiekosten van “A Meeting of Minds” bedragen € 350.000,-

Museumpark Orientalis
Profetenlaan 2
6564 BL Heilig Landstichting
Tel. 024-3823110
Fax 024-3823111
info@museumparkorientalis.nl
www.museumparkorientalis.nl

Openingstijden
20 maart t/m 31 oktober ‘07
10.00 – 17.00 uur
1 november ‘07 t/m 31 maart ‘08
11.00 – 16.00 uur
Nieuwjaarsdag
12.00 – 16.00 uur

Toegangsprijzen
Volwassenen € 9,50