Opknapbeurt Zwanenveld 70e, 71e, 72e straat

Op 27 oktober start de herinrichting van de 70e, 71e en 72e straat Zwanenveld. Nu de flats zijn opgeknapt, is de openbare ruimte aan de beurt. De gemeente gaat parkeervakken en trottoirs herindelen en opnieuw bestraten. De werkzaamheden duren minimaal zeven weken.

Tijdens een groot deel van het project blijft doorgaand verkeer mogelijk. Rond week 46 wordt een deel van het asfalt van de 71e straat tijdelijk verwijderd, dan is doorgaand verkeer niet mogelijk.
Omdat het project in fasen wordt uitgevoerd, kunnen bewoners hun auto in de buurt parkeren.

Het huisvuil kan zoals gebruikelijk worden aangeboden.