Oproep aan Den Haag: investeer in treinverbindingen met Duitsland

ARNHEM –
De treinverbinding tussen de Randstad, Arnhem en de Duitse metropoolregio Rhein-Ruhr moet sneller, betrouwbaarder en frequenter. Dat schrijft een brede coalitie van betrokkenen, waaronder de groene metropool regio Arnhem Nijmegen, de provincie Gelderland, regio Foodvalley, de NS en reizigersvereniging Rover, in een brief aan informateur Tjeenk Willink van het nieuwe kabinet.

De coalitie roept op tot investeringen om onder andere de capaciteit op het spoor en de maximale snelheid te verhogen. Deze investeringen verbeteren de economische samenwerking van en verbinding tussen ijzersterke Europese regio’s én dragen bij aan de Nederlandse en Europese klimaatdoelstellingen.

Economisch potentieel

De spoorcorridor tussen de Randstad, Arnhem en metropoolregio Rhein-Ruhr verbindt meer dan 18 miljoen mensen aan beide zijden van de grens.

Hubert Bruls, voorzitter van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: “Maar er is geen snelle, frequente en betrouwbare spoorverbinding tussen deze economisch zeer relevante gebieden van Nederland en Duitsland.”

Bruls noemt als voorbeeld de huidige ICE naar Frankfurt, die maar om de twee uur rijdt. “En overstappen naar andere bestemmingen in Duitsland kost vaak veel tijd. Het versterken van deze spoorcorridor verbindt het economisch potentieel van deze topregio’s. En dat zorgt voor een enorme stimulans.”

Klimaatdoelstellingen én leefbaarheid van de regio

Investeren in de spoorcorridor tussen de Randstad, Arnhem en het Ruhrgebied sluit volgens de betrokkenen daarnaast goed aan bij de Nederlandse, Duitse en Europese klimaatdoelstellingen.

Bruls: “Treinen stoten minder CO2 per passagier uit dan vliegtuigen en auto’s. Ieder jaar vliegen nu nog circa 1,8 miljoen mensen tussen Schiphol en Düsseldorf, Köln/Bonn, Frankfurt, Stuttgart en Basel. Terwijl de trein op deze afstanden een prima alternatief is.”

De investeringen zijn bovendien nodig om meer woningen te kunnen bouwen en tegelijkertijd de regio’s leefbaar te houden, zo staat in de brief aan de informateur. Bruls: “Alleen al in de regio Arnhem Nijmegen worden tot 2025 20.000 woningen gebouwd. En op de lange termijn zelfs 50.000 tot 60.000 woningen. Met investeringen in het spoor wordt de keuze voor de trein aantrekkelijker en helpen we voorkomen dat wegen dichtlopen.”

Europese hoofdcorridor

En investeringen in de spoorcorridor tussen de Randstad, Arnhem en het Ruhrgebied zorgen volgens de briefschrijvers voor een betere en duurzamere treinverbinding van Nederland met de rest van Europa. Want Duitsland investeert in een uitgebreid ICE-netwerk waarin station Duisburg een prominent spoorknooppunt wordt. Aansluiting van het Nederlandse spoor op het Duitse ICE-netwerk via Arnhem en Duisburg is dan een logische stap, denken zij.

Op het huidige spoor tussen de Randstad, Arnhem en het Ruhrgebied rijden nu echter te veel verschillende treinen met verschillende snelheden (regionaal, nationaal en internationaal). Dit beperkt de groei van zowel nationaal als internationaal treinverkeer. Het slim combineren van al gedane verbeteringen met noodzakelijke investeringen maakt het wel mogelijk de spoorcorridor door te ontwikkelen naar het niveau van een Europese hoofdcorridor voor snel, frequent en betrouwbaar internationaal, nationaal en regionaal vervoer.

Samenwerking

De brede coalitie vraagt het nieuwe kabinet te investeren in deze hoofdcorridor én stelt voor om de plannen samen uit te werken. Bruls: “We werken graag mee aan een sterkere verbinding tussen Europese topregio’s, aan verstedelijkingsopgaven op het gebied van economie en wonen en aan versterken van het goederenvervoer.”