Tijdelijke opvang voor psychiatrische patient

Nijmegen, 18 juni 2007

Nijmegen krijgt een tijdelijke opvangafdeling voor psychiatrische patiënten. Hiermee moet de tijd dat patiënten noodgedwongen in een politiecel worden ondergebracht, sterk worden teruggedrongen. Burgemeester Thom de Graaf opent op 21 juni de nieuwe tijdelijke opvangafdeling.

De politie wordt regelmatig geconfronteerd met mensen die door een psychische stoornis overlast veroorzaken en moeten worden aangehouden. Vorig jaar betrof dat alleen al tussen januari en september meer dan honderd patiënten. Het lukt niet altijd deze patiënten snel onder te brengen in psychiatrische ziekenhuizen of klinieken. Daardoor moesten vorig jaar vijftien van die ruim honderd patiënten langer dan zes uur in de cel wachten op overplaatsing.

Gemeente, politie, Geestelijke Gezondheidszorg Nijmegen (GGz) en de Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (RAV) proberen die wachttijd al enkele jaren terug te brengen. In 2002 verbleven bijvoorbeeld nog 39 patiënten van de in totaal 51 patiënten langer dan zes uur in een cel. Dat was 76 procent. Inmiddels is dat teruggebracht naar 13 procent, maar het streven is dit voor 1 januari 2009 terug te brengen naar nul procent. Psychiatrische patiënten horen immers niet in een politiecel volgens de gemeente, de politie, GGz Nijmegen en de RAV.

Behalve sluitende afspraken tussen gemeente, politie, GGz en RAV moet dit ook mogelijk worden door de ingebruikname van een aparte Tijdelijke Opvang Afdeling in de kliniek van GGz Nijmegen, locatie Nijmeegsebaan. Hier is structureel één bed beschikbaar (in geval van nood uitgebreid tot drie plaatsen). Deze afdeling wordt op donderdag 21 juni geopend door burgemeester Thom de Graaf van Nijmegen.

Ook is afgesproken dat bij een melding waarbij mogelijk sprake is van een psychiatrische patiënt, GGz Nijmegen direct iemand van de Crisisdienst stuurt om te beoordelen of deze persoon moet worden opgenomen. Die GGz-medewerker gaat bij voorkeur naar de plaats waar de patiënt op dat moment is. De Crisisdienst van GGz Nijmegen is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar.

De opening van de Tijdelijke Opvang Afdeling en ondertekening van het convenant vindt plaats bij GGz Nijmegen, locatie Nijmeegsebaan om 9:45 uur. Het convenant wordt ondertekend door burgemeester Thom de Graaf van Nijmegen, Ron Sponselee van de Raad van Bestuur van Forum GGz Nijmegen, directeur Mac Honingh van de Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid en districtschef Aart Garssen van het korps Politie Gelderland-Zuid.