Opvangcentrum MFC Van Schevichavenstraat

Nijmegen, 8 juli 2008
 
Opvangcentrum voor verslaafden en daklozen geaccepteerd.
 
Het Nijmeegse Multi Functionele Centrum (MFC) voor verslaafden en daklozen aan de Van Schevichavenstraat zorgt voor minder overlast in het stadscentrum. Dat staat in ‘2-de meting leefbaarheid en veiligheid beheergebied MFC’. Volgens omwonenden, ondernemers en bezoekers van het centrum verbeterde de situatie duidelijk ten opzichte van een eerder onderzoek in 2004.

In 2007 zijn 260 bewoners, 114 ondernemers en 372 bezoekers van het stadscentrum vragen gesteld over hun beeld van het MFC en de invloed op de directe omgeving. De uitkomsten hiervan zijn vergeleken met eenzelfde onderzoek uit 2004. De vragen gaan over vervuiling, veiligheid en gedrag. De situatie bleef ten opzichte van de meting in 2004 gelijk of verbeterde. Bewoners en bezoekers hebben een groter gevoel van veiligheid gekregen en deden minder vaak aangifte. De overlast die zij toch nog ervaren wordt met name veroorzaakt door enkele notoire overlastgevers. Over het algemeen accepteren zowel bewoners, ondernemers als bezoekers het MFC als voorziening in het centrum. De ondervraagden zijn positief over de samenwerking tussen Politie, Bureau Toezicht en de directie van MFC.

De onderzoeksresultaten zijn besproken in de Buurt Beheer Groep, waarin zowel ondernemers als bewoners zijn vertegenwoordigd. Zij onderschrijven de conclusies en aanbevelingen. Door de stabiele situatie is er minder behoefte aan overleg. De frequentie van samenkomen gaat van elke twee maanden naar één maal per half jaar. Voorts zullen de overlastrapportages in het vervolg worden opgenomen in de jaarlijkse wijkmonitor en in de Integrale Veiligheids Monitor.
Ook wil de gemeente op basis van de resultaten onderzoeken of het huidige overlastniveau verder kan worden beperkt met een andere aanpak van toezicht. Een pilot met bijvoorbeeld verrassingsurveillances moet uitwijzen of dat mogelijk is. Bij eventuele toename van de overlast gedurende de pilot zal het toezicht direct naar het oorspronkelijke aanpak worden teruggebracht. De pilot beperkt zich tot de omgeving van het MFC. De inzet van de (interne) toezichthouders van het MFC verandert niet.

Bron Gemeente Nijmegen