OV-strook mogelijk op Nijmeegse stadsbrug

Nijmegen, 27 mei 2008
 
In de aangepaste eisen voor de brug verdwijnt de middenberm. Zo ontstaat er ruimte die in de toekomst kan worden ingezet voor het (hoogwaardig) openbaar vervoer. Mocht er uiteindelijk niet gekozen worden voor een aparte strook voor het OV, dan kan de strook worden ingezet voor andere doelstellingen zoals hulpverleningsdiensten. De strook kan ook ingezet worden als extra rijbaan in de periode dat de oude Waalbrug wordt opgeknapt. De eerdere eis dat de brug in de toekomst nog verbreed moet kunnen worden, is hiermee vervallen. Het geschikt maken voor uitbreiding bleek bijna net zo duur als de uitbreiding zelf.

De nieuwe brug, waar een maximumsnelheid van 50 km/u gaat gelden, moet verder minimaal 2×2 rijstroken krijgen en een gecombineerd fiets-voetpad in twee richtingen. Een vrijliggend voetpad op de brug is is niet langer een harde eis. Omdat de nieuwe stadsbrug een lengte heeft van ongeveer 1,5 kilometer en in vergelijking met de Snelbinder niet in het centrum van de stad ligt, is de verwachting dat er relatief weinig wandelaars gebruik gaan maken van de brug. Ook het bouwen van een mechanisch stijgpunt is niet langer een eis maar een wens. Er wordt nu uitgegaan van trappen ter hoogte van de Oosterhoutsedijk en bij het Waalfront.

De aanbesteding van de stadsbrug start komend najaar. Begin 2010 moet duidelijk zijn welke partij de brug gaat bouwen en hoe de brug er uit komst te zien. De Nijmeegse bevolking kan nog tot 1 juni meepraten over het ontwerp van de stadsbrug door het invullen van een enquête op www.nijmegen.nl

Bron: Gemeente Nijmegen