Aanpak overlast kamerverhuur Nijmegen gestart

Nijmegen, 9 oktober 2018

Gerichte aanpak overlast kamerverhuur gestart

Vanaf de zomer pakt de gemeente gericht illegale kamerverhuur aan en handhaaft de nieuwe beleidsregels die per 1 januari gelden voor kamerverhuur. Nijmegen is een stad waar studenten en andere kamerbewoners van harte welkom zijn, maar waar soms ook overlast is door illegale verkamering of onverantwoordelijk gedrag van huurders of verhuurders.

Om die ongewenste effecten van kamerverhuur effectiever te bestrijden, zijn de meest overlast gevende locaties in kaart gebracht. Deze plekken worden als eerste uitgebreid gecontroleerd en aangepakt door toezichthouders en handhavers van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). De handhavingsaanpak richt zich in eerste instantie op de volgende locaties:
1. Van Oldenbarneveltstraat/Burghardt van den Berghstraat e.o.
2. Sloetstraat/Wilhelminasingel/Bijleveldsingel west.
3. Bijleveldsingel oost e.o.
4. Van Langeveldstraat e.o.
5. Jan van Goyenstraat e.o.
6. Groesbeekseweg

In de Burghardt van den Berghstraat in Bottendaal zijn de toezichthouders gestart met de inspecties. Daarna richten ze zich op de hoek Sloetstraat, Wilhelminasingel en Bijleveldsingel west. Begin 2019 wordt opnieuw gekeken op welke locaties veel overlast is en wordt bepaald welke locaties worden aangepakt.

De focus op deze gebieden heeft ook te maken met de inzetbaarheid van handhavers. Een dergelijk intensieve inzet kan niet tegelijkertijd in de hele stad plaats vinden. Bij handhavingsverzoeken en overlastmeldingen van andere gebieden wordt per situatie bekeken of en wanneer er gehandhaafd wordt. Meldingen van incidenten met ernstige overlast worden altijd opgepakt.

Overgangsperiode
Deze gebiedsgerichte aanpak is een uitwerking van de nieuwe regels die per 1 januari gelden voor kamerverhuur. Tot 1 juli gold een overgangsperiode waarin een zogenaamde omzettingsvergunning aangevraagd kon worden onder aangepaste voorwaarden om bestaande kamerverhuurpanden te legaliseren.

Belangrijkste nieuwe regels
Vanaf 1 januari hebben woningeigenaren, die drie of meer kamers (aan drie of meer personen) willen verhuren, een vergunning nodig. Ook worden er strengere voorwaarden gesteld om voor een vergunning in aanmerking te komen. Woningen met een WOZ waarde tot en met €180.000,- mogen helemaal niet meer verkamerd worden. Dit is om de schaarse voorraad goedkope zelfstandige woningen te beschermen.

Bron Gemeente Nijmegen – Alles over NijmegenWonen