Herkomst papegaaienziekte Weurtse vogelshow..

Den Haag, 23 november 2007

Herkomst papegaaienziekte Weurtse vogelshow in beeld

Begin november hebben mensen de papegaaienziekte opgelopen na bezoek aan een vogelshow in Weurt (Gld). De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft inmiddels bij vogels van één eigenaar de bacterie aangetroffen die de ziekte veroorzaakt (Chlamydophila psittaci). Bij vogels van een tweede eigenaar waren de testresultaten minder eenduidig. Bij een derde partij vogels is het onderzoek nog niet afgerond. Bij de overige vogels die op de tentoonstelling aanwezig waren is de bacterie niet aangetroffen.

De eigenaren van de besmette en de mogelijk besmette vogels zijn vrijdag 23 november door de VWA op de hoogte gebracht van de testuitkomst. De eigenaren van de niet-besmette vogels krijgen zaterdag 24 november bericht dat er geen beperkingen meer zijn voor hun vogels. De dieren die de bacterie bij zich dragen of mogelijk bij zich dragen worden nader onderzocht en krijgen een behandeling met antibiotica.

De VWA zet een nieuwe reeks onderzoeken in bij vogels die via de show in aanraking zijn gekomen met mogelijk besmette dieren of besmette mensen. Mensen die vogels hebben gekocht op de show en niet door de VWA worden benaderd voor onderzoek, wordt geadviseerd de aangekochte dieren voor de zekerheid te laten onderzoeken door een dierenarts.

Vrijwel alle soorten tamme en wilde vogels kunnen de bacterie Chlamydophila psittaci bij zich dragen. Slechts de helft van de vogels die de ziekte veroorzaken behoren tot de papegaai-achtigen. Er zijn geen recente gegevens over de frequentie waarmee de bacterie onder vogels in Nederland voorkomt.

Bij mensen worden jaarlijks ongeveer dertig gevallen van psittacose gemeld. Waarschijnlijk zijn dit er minder dan de daadwerkelijke aantallen omdat de ziekte vaak niet herkend wordt of dermate mild verloopt dat huisartsbezoek niet noodzakelijk is.

Mensen lopen het meeste risico zich te besmetten wanneer zij intensief contact hebben met vogels.

Meer informatie
www.ziekdoordier.nl
www.rivm.nl

Bron: Voedsel en Waren Autoriteit, Den Haag

Zie ook: www.nijmegenonline.nl/nieuws/papegaaienziekte-na-vogelshow-weurt-2/