Pieter-Matthijs Gijsbers neemt afscheid…


Pieter-Matthijs Gijsbers – foto Ger Loeffen
 
Heilig Landstichting, 10 december 2008
   
Pieter-Matthijs Gijsbers neemt afscheid van Orientalis
 
Vanochtend is bekend gemaakt dat Pieter-Matthijs Gijsbers [1964] is benoemd als opvolger van Jan Vaessen in de functie van algemeen directeur van het Nederlands Openlucht Museum. Gijsbers, sinds 2001 directeur van Museumpark Orientalis te Heilig Landstichting, zegt vereerd te zijn met de aanstelling in dit even unieke als succesvolle museum, ‘van en voor alle Nederlanders’.
 
Orientalis
In de afgelopen jaren heeft Pieter-Matthijs Gijsbers in nauwe samenwerking met het bestuur en de medewerkers Museumpark Orientalis sterk en gedurfd op de kaart gezet, onder het motto Open your Mind! Het museum, dat tot aan maart 2007 Bijbels Openluchtmuseum was genaamd, is onder Gijsbers’ leiding en met financiële steun van het ministerie van OCW, de provincie Gelderland en fondsen als Skan, Levi Lassen, Stichting Doen en Mondriaan Stichting bezig met een ingrijpende, interculturele verbreding. Centraal daarin staat de educatie rond de overeenkomsten en verschillen in cultuur en religie van jodendom, christendom en islam. Van deze museale vernieuwing zijn met het Ruzie- en Vredespaleis, de werkstations A Meeting of Minds en het interculturele jongerenproject In Focus de eerste resultaten zichtbaar. Momenteel werkt het museum aan het project Bait Al-Islam [Museummoskee, Huis van Mohammed en Huis van de Koran], het Jeruzalemhuis en aan de Karavanserai, het Huis van Ontmoetingen.
Bestuur en medewerkers van Museumpark Orientalis betreuren het vertrek van directeur Gijsbers, ‘boegbeeld en visionair’ op een cruciaal moment in de geschiedenis van Museumpark Orientalis.

Polarisatie
De verbreding van Museumpark Orientalis heeft nogal wat stof doen opwaaien, vooral in de laatste jaren, bovenal als gevolg van de binnen bepaalde delen van de Nederlandse sterk groeiende afwijzing van de islam. Naar aanleiding van een subsidie aan Orientalis vanwege het Sultanaat van Oman poogde het kamerlid G. Wilders in augustus 2007 de minister van OCW te bewegen het subsidie aan Orientalis te staken. Desondanks slaagt Orientalis in zijn opzet de beoogde vernieuwing te realiseren in een vriendschappelijke samenwerking met ‘nieuwe én oude’ Nederlanders.

Ambitie
Het profileren en positioneren van het Nederlands Openlucht Museum in een snel en ingrijpend veranderend Nederland vat Pieter-Matthijs Gijsbers op als een utdagende, maar gevoelige klus. Belangrijk is in de komende jaren vanzelfsprekend ook het realiseren van een optimale samenwerking tussen het Nederlands Openluchtmuseum en het Nationaal Historisch Museum.
Pieter-Matthijs Gijsbers zal zijn werkzaamheden voor Museumpark Orientalis in het eerste kwartaal van 2009 afronden.

Biografie Pieter-Matthijs Gijsbers
Gijsbers, geboren in 1964 te Beek-Ubbergen, studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, aan het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome en aan het Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut te Florence.
In opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek verrichtte hij te Rome onderzoek naar de architectuur van Gian Lorenzo Bernini.
Gijsbers doceerde kunstgeschiedenis aan het Emerson College Boston/Well. Van 1989 tot aan 2001 was hij directeur van Instituut Posterheide; sinds 2001 is hij directeur van Museumpark Orientalis. Pieter-Matthijs is gehuwd met Heleen Wijgers; samen hebben zij twee kinderen, Victor en Julia.
 
Museumpark Orientalis
Profetenlaan 2
6564 BL Heilig Landstichting
Tel. 024-3823110
www.museumparkorientalis.nl