Waardering Pink Sweater Productions

Nijmegen, 17 december 2008

Europese Commissie geeft waardering aan Nijmeegse stichting Pink Sweater
Productions
 
Stichting Pink Sweater Productions is de afgelopen week beloond met een
subsidie van de Europese Commissie voor een cultureel internationaal
jongerenproject. In heel Europa hebben in totaal vijftien organisaties
een subsidie ontvangen en daarmee schaart Pink Sweater zich onder een
select gezelschap. Het gaat om een bedrag van minimaal 87.000 euro
bedoelt voor een reeks van internationale activiteiten.

De Nijmeegse stichting is gespecialiseerd in het opzetten van zowel
lokale als internationale audiovisuele projecten. Afgelopen oktober
organiseerde Pink Sweater het internationaal multimedia project
Oddstream ( www.oddstream.org) waar jongeren uit zes landen
gezamenlijk videoproducties maakte in Nijmegen en op dit moment zijn ze
bezig met het kunstproject in de wijken, Nijmegen Visueel 
(www.nijmegenvisueel.nl) .

Het nieuwe project heet “I love culture, the youth in action cultural
portal” en is een samenwerking met culturele organisaties uit negen
Europese landen. Onderdeel van het project is een multimedia training in
Nijmegen waar jongeren leren hoe zij videoproducties, beeldverslagen en
reportages kunnen maken voor online media. Na de training zullen de
jongeren in hun eigen land een aantal culturele projecten bezoeken en
daar korte video’s en/of reportages van maken die op de toekomstige
website iloveculture.eu komen te staan. Ook staat er een seminar gepland
in Slovenië waar jongeren leren om hun eigen internationale culturele
projecten op te zetten en die vervolgens daadwerkelijk gaan realiseren.
Het eindresultaat van het project zal een culturele online portal worden
waar jongeren informatie kunnen vinden hoe zij zelf actief aan
internationale projecten kunnen deelnemen en waar onder andere culturele
jongerenorganisaties hun eigen digitale portfolio kunnen aanmaken en de
resultaten van hun projecten kunnen verspreiden.

Pink Sweater is verheugd met het goede nieuws vanuit Brussel en hoopt
met het project een input te geven aan het internationale culturele
klimaat in zowel Nijmegen als heel Europa. Binnenkort zullen de eerste
afspraken gemaakt worden met de internationale partners.