Flyeren voor veilig verloop Carnaval

Vervoer geen personen op aanhangwagens
 
Regiopolitie Gelderland-Zuid, 18-02-2009
 • Het is weer bijna Carnaval. Aanleiding voor de politie om via een flyer het onderwerp veiligheidsaspecten rondom Carnavalsoptochten weer extra onder de aandacht van carnavalsvierders te brengen.

De politie controleert voor, tijdens en na de optochten, met name op excessen. Niet om de pret te bederven maar wel om het feest veilig te laten verlopen.

Van en naar de optocht gelden de normale verkeersregels. Dit betekent dat het vervoeren van mensen op een aanhangwagen is verboden, ook al is deze aanhangwagen omgebouwd tot praalwagen. Het boetebedrag hiervoor bedraagt 150 euro. Neem daarom passende maatregelen voor een veilig vervoer van en naar de carnavalsoptochten.

Ook tijdens Carnaval gaan alcohol en verkeer niet samen. Regel daarom van tevoren een BOB. Zoals inmiddels gebruikelijk houdt de politie ook dit jaar in de Carnavalsperiode alcoholcontroles. Ook tijdens het rijden in een stoet op een afgesloten weg is rijden onder invloed een misdrijf. In bijgaande flyer leest u nog meer bijzonderheden. De politie verspreidt de flyer onder meer via Carnavalsverenigingen.