Politie gaat wielklem zetten bij wanbetalers

Nijmegen, 01-02-2019 – De politie gaat met ingang van week 6 de wielklem inzetten als dwangmiddel voor structurele wanbetalers. Het gaat dus om personen die na diverse verzoeken en aanmaningen nog steeds hun verkeersboete niet hebben betaald. In een afspraak binnen de driehoek (politie, gemeente en openbaar ministerie) is besloten om in Nijmegen met deze pilot te starten.

Het innen van openstaande boetes is bij wet geregeld in de Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV of Wet Mulder). Ruim 90% van de opgelegde geldboetes worden door betrokkenen binnen één jaar, al dan niet na aanmaning en/of verhoging, via een acceptgiro betaalt. Voor die overige 10 % is dit project bedoeld.

Werkwijze
Bij het aantreffen door agenten van een voertuig met een openstaand vonnis wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld om direct te betalen. Wanneer hij/zij dit niet kan/wil of hij is niet bij zijn of haar auto aanwezig, dan wordt op het linker voorwiel een wielklem geplaatst. Als de betrokkene betaald heeft, wordt de wielklem zonder bijkomende kosten verwijderd.

Wordt het openstaande bedrag na twee dagen niet betaald dan wordt de auto alsnog afgesleept. De afsleepkosten en de stallingskosten komen dan nog eens boven op de al openstaande boete. Voor alle duidelijkheid; het gaat hier echt om structurele wanbetalers die al diverse mogelijkheden hebben gehad te betalen.

Huidige situatie
Wanneer agenten op straat tijdens hun werk bij een controle constateren dat een auto buiten gebruik kan worden gesteld, wordt deze aan de kant gezet. Betrokkene wordt geconfronteerd met het openstaande bedrag en de maatregel die tegen hem of haar open staat. Als er niet kan worden betaald, wordt de afsleepdienst gebeld en komen de kosten hiervan evenals het in bewaring nemen (stallen) voor rekening van de betrokkene. Dit vergt veel tijd van de agenten. Ook de latere teruggave en de administratieve afhandeling vragen relatief veel tijd.

Effecten

De politie hoopt door deze andere aanpak dat mensen die het aangaat, sneller bereid zijn om alsnog te betalen. Ook verwacht zij dat deze aanpak minder capaciteit zal vragen. Bijkomend voordeel is dat de kosten voor de klant minder hoog zijn omdat deze geen afsleepkosten en de stallingskosten hoeft te betalen. De verwachting is dat het aantal buitengebruikstellingen ter afhandeling door de politie omlaag kan worden gebracht.
Mogelijkheid tot betalingsregeling

Voor wanbetalers die niet kunnen betalen, bestaat nog de mogelijkheid om met het CJIB een betalingsregeling te treffen.

www.om.nl/onderwerpen/boetebase/

www.judex.nl/rechtsgebied/strafrecht/het-openbaar-ministerie/artikelen/inzet-van-dwangmiddelen-door-het-om/