Politieke Avond – flexibel en verbetering debatten

Nijmegen, 4 juli 2007

De Nijmeegse gemeenteraad gaat door met de Politieke Avonden. Er worden wel verschillende zaken aangepast. De behandeling van voorstellen in de raadskamers wordt flexibeler en er komt een vragenkwartiertje voor raadsleden aan wethouders in de Burgerronde. De Nijmeegse gemeenteraad heeft tijdens de Politieke Avond van 4 juli ingestemd met het initiatiefvoorstel van de werkgroep Evaluatie Nieuwe Vergaderwijze.

De werkgroep Evaluatie nieuwe vergaderwijze heeft naar aanleiding van het evaluatierapport Politieke Avond verschillende aanbevelingen gedaan om de Politieke Avond verder te verbeteren. De belangrijkste kritiek uit het evaluatierapport richt zich op de tijdsdruk tijdens de besprekingen en de kwaliteit van het debat. Om de tijdsdruk op de vergaderingen te verlichten stelt de werkgroep voor om flexibel om te gaan met de planning en programmering van de vergaderingen, zoals een uur eerder beginnen en een strengere rol van de voorzitters. Daarnaast krijgen de fracties nu ook de mogelijkheid om hun actuele vragen tijdens het laatste kwartier van de Burgerronde aan de portefeuillehouder te stellen (is nu alleen mogelijk tijdens Besluitronde).

Tijdens de bespreking van het evaluatierapport in februari staken raadsleden ook hand in eigen boezem waar het ging om de kwaliteit van het debat. De raad is zelf verantwoordelijk voor een goed debat. Dat dit niet altijd slaagt, is met name een cultuurprobleem. Dit probleem kan de raad doorbreken door gedragsverandering, het maken van afspraken en het volgen van een debattraining, aldus de werkgroep. De eerste stap hiervoor is gezet: in oktober wordt een debattraining aangeboden aan alle raadsleden en fractievolgers.

De gemeenteraad heeft de negen aanbevelingen van de werkgroep overgenomen. De aanbevelingen worden uitgewerkt in een nieuwe verordening Burgerronde en Raadskamers.

Bron: Gemeente Nijmegen