Poppodia – Convenant Horizontaal Toezicht

16 januari 2009
 
Nieuwe stap professionalisering Poppodia: Convenant Horizontaal Toezicht

De Belastingdienst, UWV en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) hebben vrijdag 16 januari een convenant Horizontaal Toezicht ondertekend tijdens EuroSonic Noorderslag in Groningen. Ondertekenaars waren Berend Schans, directeur van de VNPF, Toine Tax, directeur van poppodium Doornroosje en tevens voorzitter van de werkgroep belasting convenant, en de Hoofdinspecteur der Belastingen. Het convenant schept duidelijkheid over de vrijwilligersregeling bij poppodia en bevat afspraken over een forfait voor gratis verstrekkingen aan personeel gebaseerd op cijfers uit het Poppodium Analyse Systeem (PAS). In 2009 gaan de partijen samen aan de slag om te komen tot verdere administratieve vereenvoudigingen. Daarnaast starten de VNPF, UWV en de Belastingdienst overleg over festivals.

In het convenant wordt afgesproken dat poppodia die zich aansluiten bij het convenant de relatie met de Belastingdienst en UWV baseren op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Op die manier kan over fiscale kwesties snel zekerheid worden geboden. De deelnemers aan het convenant zijn verplicht hun cijfers te verwerken in het PAS-systeem.

Eerdere controles loonheffing bij poppodia brachten onduidelijkheid over gratis verstrekkingen (entreebewijzen, consumpties etc.) aan personeel en de vrijwilligersregeling aan het licht. Met hoge correcties en boetes voor de poppodia als gevolg. De gezamenlijke aanpak zoals in het convenant is vastgelegd zorgt ervoor dat deze onduidelijkheid nu tot het verleden behoort.
 
Bron Doornroosje Nijmegen