Portaal – kopers en huurders Hatert, 25 okt

Nijmegen, 14 oktober 2008
 
Manifestatie voor kopers en huurders in Hatert

Portaal bouwt zowel koop- als huurwoningen in de wijk Hatert in Nijmegen. Op 25 oktober 2008 organiseert Portaal een manifestatie voor belangstellenden voor deze woningen in het wijkcentrum Hatert aan de Couwenbergstraat 22.

Gedurende de hele dag van 11.00 tot 16.00 uur is er van alles te doen voor kleine en grote kinderen. Hapjes en drankjes zijn vrij verkrijgbaar. Ondertussen kunnen de ouders zich rustig informeren over de mogelijkheden voor een nieuwe woning.

Start verkoop
Van 11.00 tot 12.30 uur is de voorverkoop voor 41 appartementen en 36 eengezinswoningen op het zogenoemde Circusterrein. De prijzen voor deze ruime woningen liggen tussen
€ 177.000 en € 226.000. De makelaars is met informatie aanwezig en men kan zich intekenen als belangstellende. Op de website www.hatertveld.nl staat informatie over de koopwoningen.

Informatie over huurwoningen
Om 13.00 uur zal de directeur van Portaal Nijmegen, Henk Peter Kip een toelichting geven op de bouwplannen. Aansluitend wordt de eerste steen gelegd voor het bouwproject aan de Kleverburgstraat. Er zijn nog woningen te koop, maar alle eengezinswoningen zijn inmiddels verhuurd. Ter plaatse kan men informatie krijgen over de huurappartementen, zowel in de sociale huur als daar boven. U kunt zich melden als belangstellende. U krijgt dan bericht als de woningen in de verhuur gaan.

Fokuswoningen
Gedurende de dag is er ook informatie te krijgen over Fokuswoningen. Dit zijn speciaal aangepaste woningen voor mensen met een lichamelijke handicap die zelfstandig willen wonen. De woningen liggen verspreid in de wijk waardoor de bewoners volledig geïntegreerd zijn in de samenleving. Fokus verleent in deze woningen, dag en nacht, assistentie bij dagelijkse bezigheden, zoals persoonlijke verzorging. Kijk ook op www.fokuswonen.nl

Portaal investeert samen met de bewoners in de wijk. Niet alleen in nieuwe woningen, maar ook in de leefbaarheid. Er is bijvoorbeeld een buurtbeheerder in de wijk en de achterpaden worden onder handen genomen. Samen met de corporaties Talis en Woongenoot en met de gemeente Nijmegen gaat Portaal vanaf volgend jaar een wijkactieplan uitvoeren. Tenslotte verkoopt Portaal bestaande woningen in Hatert om de diversiteit in de wijk te bevorderen. Kijk daarvoor op de vernieuwde website www.portaal.nl.  Activiteiten zijn erop gericht om samen met de bewoners een thuis te bieden voor iedereen.