Prijsuitreiking Bakens aan het Water, 2 juli

Prijsuitreiking Bakens aan het Water – Rivierenland

Arnhem, 21 juli 2007


Centrum Beeldende Kunst Gelderland, 2 juli 2007
Op 2 juli om 13.00 uur reikt staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat de prijzen uit van de prijsvraag ‘Bakens aan het Water’. Op het nieuwe hoofdkantoor van Waterschap Rivierenland wordt bekend gemaakt wie de prijzen van 15.000, 10.000 en 5.000 euro wint. De burgemeester van Neder-Betuwe, dhr. Heidema, treedt op als gastheer en opent de dag. Graag nodigen wij de pers hierbij van harte uit bij de uitreiking aanwezig te zijn.

De prijsvraag komt voort uit de ambitie van de gemeenten in de regio Rivierenland om de ruimtelijke kwaliteit, de herkenbaarheid en de eigenheid van het rivierenlandschap te vergroten. Vanuit het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ staan grootschalige ingrepen in de uiterwaarden op stapel. Deze ingrepen tasten in een aantal gevallen de ruimtelijke kwaliteit van het landschap aan. Spraakmakende Bakens langs de rivieren kunnen de identiteit van het Rivierengebied versterken en juist extra ruimtelijke kwaliteit creëren. Middels een prijsvraag onder beeldend kunstenaars, vormgevers, architecten, landschapsarchitecten en studenten is gezocht naar ideeën voor dergelijke Bakens. In totaal zijn meer dan 100 inzendingen ontvangen. Uit vijftien genomineerden worden tijdens de uitreiking de drie prijswinnaars en enkele eervolle vermeldingen bekend gemaakt.

Het Centrum Beeldende Kunst Gelderland ontwikkelde in opdracht van het Gebiedsgericht Cultuurbeleid Rivierenland het concept voor ‘Bakens aan het Water’. In samenwerking met ARCADIS droeg zij zorg voor de ontwikkeling, procesbegeleiding en realisatie van de prijsvraag, de publicatie en de reizende expositie.
Het Gebiedsgericht Cultuurbeleid streeft ernaar dat een aantal van de inzendingen ook werkelijk gerealiseerd wordt. Een mobiele expositie en een boek over de prijsvraag en de inzendingen worden hiertoe ingezet.

De prijsvraag ’Bakens aan het Water’ is uitgeschreven in opdracht van de Stuurgroep Gebiedsgericht Cultuurbeleid Rivierenland en is gelieerd aan het programma Waalweelde (zie www.waalweelde.nl). De prijsvraag wordt ondersteund door de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat (het WINN-programma), Waterschap Rivierenland en de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Concept en realisatie zijn in handen van het CBKG en ARCADIS.