Project Netwerk-leren voor migrantenouderen presenteert resultaten

Het project Netwerk-leren voor migrantenouderen loopt in januari ten einde. Begin 2023 worden de resultaten van het project, gericht op het bedienen van de doelgroep oudere migranten, gedeeld

foto LvO

Netwerk-leren voor migrantenouderen
Het project Netwerk-leren voor migrantenouderen wordt gefinancierd door het ZonMw, een Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Het is een samenwerking tussen Langer thuis Nijmegen, UKON en TVN zorgt. Het doel van Netwerk-leren is dat professionals beter toegerust zijn om de doelgroep migrantenouderen te bedienen.


Dankzij dit project wordt de doelgroep beter ondersteund door het aanbod van activiteiten en diensten te verbeteren, ze beter te informeren, onderlinge verbindingen te leggen en het aanbod zichtbaar en vindbaar te maken. Ook professionals uit zorg en welzijn worden met elkaar in contact gebracht om de samenwerking en dienstverlening te verbeteren. Projectleider Conny van der Aalsvoort: ‘we gaan met elkaar in dialoog en leren van elkaar’

Uitdagingen
Voor de start van het project was de doelgroep migrantenouderen voor veel organisaties nieuw en onwennig. ‘Het is dus belangrijk hier aandacht aan te besteden’. aldus Conny van der Aalsvoort. Er zijn verschillende activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd om bij te dragen aan het netwerk-leren: leren van elkaar en in de praktijk. Ook zijn er tijdens directe contactmomenten met de doelgroep behoeften, knelpunten en kansen gepeild. Conny van der Aalsvoort: ‘er is veel energie en interesse om er samen
voor te zorgen dat we migrantenouderen beter kunnen ondersteunen’.

Op 26 januari 2023 worden de resultaten gedeeld tijdens de presentatie. Hierin wordt
ook meer verteld over het vervolg. De locatie en tijd wordt nog bekend gemaakt. Wil je
deze presentatie bijwonen? Stuur dan een mail naar c.vanderaalsvoort@sterker.nl.


Toekomst
Het project netwerk-leren voor migrantenouderen mag dan wel stoppen in januari 2023,
maar dit wil niet zeggen dat de werkzaamheden stoppen. ‘Ook als het project eindigt,
krijgen veel werkzaamheden een vervolg vanuit ons reguliere werk’, geeft Conny van der
Aalsvoort aan. Ook blijft het opgebouwde netwerk bestaan zodat divers professionals bij
elkaar hulp kunnen vragen.