PvdA – Stadsbussen Nijmegen oudste Nederland!!

Nijmegen, 26 september 2007

Nijmegen niet alleen oudste stad van Nederland, maar heeft ook de oudste bussen van het land
 
De bussen die in Nijmegen rijden behoren tot de oudste van Nederland en vervuilen veel meer dan de nieuwere generatie wagens die veelal elders in het land rijden. De PvdA fractie is ter ore gekomen dat sinds de verkoop van Novio de schonere bussen die voorheen in Nijmegen rondreden door Connexxion zijn verruild door oudere exemplaren van Hermes, waarmee het wagenpark in de stad er aanzienlijk op achteruit zou zijn gegaan.
 
Hieronder de vragen die raadslid Anneke Arzbach van de PvdA stelde aan het college over het wagenpark van Novio.

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen
Van: Anneke Arzbach, PvdA-fractie Nijmegen
Betreft: Schriftelijke vragen, conform artikel 39 van het reglement van orde
Onderwerp: Wagenpark Novio

Geacht College,

Onze fractie is ter ore gekomen dat sinds de verkoop van Novio aan Connexxion nieuwe en schone bussen zijn omgeruild voor oude en minder schone bussen van Connexxion. Het zou gaan om bussen van Hermes die in de regio KAN-zuid rijden. Dit zou betekenen dat als gevolg van de verkoop in Nijmegen en omgeving minder schone bussen rijden. Dit voor ons aanleiding voor de volgende vragen:

1. Klopt het dat zeer recentelijk Hermesbussen, die in Kan-zuid reden, zijn vervangen door relatief oude bussen van Connexxion? Zo ja, aan welke emissienormen voldoen deze vervangende bussen en aan welke emissienormen voldoen de bussen die ze vervangen hebben?

2. Zijn er bij de verkoop van Novio op enige manier afspraken gemaakt over het wagenpark en het niveau van emissienormen?

3. Klopt het dat de gemeente afspraken heeft gemaakt met Novio over het laten rijden van de bussen op aardgas? Binnen welk tijdsbestek komt de huidige eigenaar van Novio deze afspraak na?

4. Klopt het dat de Noviobussen met motoren volgens de Euro0-norm nog dit jaar worden vervangen? Zo ja, aan welke emissienormen voldoen de vervangende bussen?

5. Is het College met ons van mening dat in Nijmegen, en bij voorkeur in het gehele KAN-gebied, zo spoedig mogelijk bussen moeten rijden, die voldoen aan de strengste emissienormen?

6. In hoeverre is de wethouder van Milieu, tevens bestuurslid van het KAN, bereid zijn invloed aan te wenden om ervoor te zorgen dat in het gehele KAN-gebied zo spoedig mogelijk bussen rijden, die voldoen aan de strengste emissienormen, bijvoorbeeld door dit bij de eerstvolgende (openbare) aanbesteding als eis op te nemen in het bestek?
 
Toelichting
Steeds meer openbaarvervoerbedrijven gaan, in goed overleg met of in opdracht van hun opdrachtgevers (provincies en stadsregio’s) over tot de aanschaf van nieuwe, milieuvriendelijke bussen. Deze bussen voldoen aan strenge emissienormen: de zogenoemde Euro5-norm of de nog strengere EEV-norm. Dat is bijvoorbeeld het geval in Rotterdam, Utrecht-stad (met dieselbussen) en Kennemerland (Haarlem e.o. met aardgasbussen). In Limburg is recent het complete wagenpark vervangen door dieselbussen die aan deze normen voldoen. In Noord-Brabant (exclusief het SRE-gebied) gebeurt dat op dit moment. Deze operatie is eind 2007 voltooid.

Het wagenpark, dat busbedrijf Novio in Nijmegen gebruikt, behoort tot de oudste in Nederland. De milieubelasting is navenant: de dieselbussen voldoen aan emissienormen Euro0, Euro1 of Euro2. Volgens persberichten worden de bussen met motoren volgens de Euro0-norm nog dit jaar vervangen door gebruikte exemplaren van Connexxion en/of een van haar dochtermaatschappijen.De EU heeft emissienormen voor voertuigen vastgesteld. De eisen worden steeds strenger. Sinds 2005 geldt de zg. Euro4-norm. Alle voertuigen, die nu verkocht worden, moeten aan deze norm voldoen. Vanaf 2009 geldt de zg. Euro5-norm.

Er zijn nu al dieselbussen te koop, die voldoen aan de Euro5-norm en zelfs aan de nog strengere EEV-norm. Deze rijden o.a. in:
– Limburg (alle bussen)
– Noord-Brabant minus het SRE-gebied (vanaf eind dit jaar alle bussen)
– Rotterdam (deel van de bussen)
– Utrecht-stad (deel van de bussen)
Daarnaast voldoen aardgasbussen aan de Euro5-norm/EEV-norm. Die rijden in:
– Haarlem e.o.
– van Ede naar Wageningen v.v.

Novio heeft in Nijmegen waarschijnlijk het oudste (diesel) wagenpark van Nederland rijden:
– 600-serie: geleverd van 1989 t/m 1992, emissienorm Euro0
– 700-serie: geleverd in 1994, emissienorm Euro1
– 900-serie: geleverd in 1998, emissienorm Euro2
– gelede bussen 801 en 806: (aan Connexxion) geleverd in 1998, emissienorm Euro2
– gelede bussen 802 t/m 805: tweedehandsjes uit Duitsland; frabricagedatum onbekend, evenals de emissienorm
– bussen 101 en 102: geleverd in 2001, emissienorm Euro2
 
Namens de PvdA-fractie, Anneke Arzbach