Q-koorts Gelderland in grensgebied met Brabant

Nijmegen, 11 juni 2008

Q-koorts Gelderland concentreert zich in grensgebied met Brabant

Naast de uitbraak op het GGz-terrein in Nijmegen, die inmiddels onder controle lijkt, zijn dit jaar twintig losse besmettingen vastgesteld. Deze besmettingen bevinden zich vooral in het grensgebied met Brabant ten zuidwesten van Nijmegen. Concrete bronnen zijn nog niet gevonden; dit wordt nader onderzocht door de Voedsel en WarenAutoriteit (VWA). De meldingsplicht voor bedrijven met een verhoogde kans op Q-koorts, die 12 juni van kracht wordt, zal naar verwachting een positieve bijdrage leveren aan het lokaliseren van besmettingsbronnen.

Bron: GGD Regio Nijmegen