Raad Wijchen stuurt brief naar provincie: “Ga niet akkoord met windpark langs A50 bij Hernen”

Tot teleurstelling van de indieners, ging niet de hele raad mee in het onderteken van de brief. “Ik houd er rekening mee dat we overruled gaan worden en dat die windmolens er gewoon gaan komen”, zegt Johan de Kievit (Groen Sociaal Wijchen). “Dat is ook niet erg, want we willen allemaal meewerken aan de energietransitie. Ik gun mijn kinderen over 50 jaar nog betaalbare energie.” Kees van Galen (D66) heeft begrip voor het feit dat de provincie meters wil maken met de energietransitie. “Er is nu een disbalans tussen windenergie en zonne-energie. De weerstand groeit, maar de urgentie groeit ook. Het is heel goed dat er regionaal gekeken wordt naar wat de beste plekken zijn voor windmolens, en dat kan ook deze locatie zijn.” Met de Gedragscode Windenergie heeft D66 weinig. “Wij zijn tegen die ‘tegenwindcode’. Daar houd je inwoners mee voor de gek. Je ziet nu het boemerangeffect. Als je zelf alleen maar nee blijft zeggen, loop je nu eenmaal de kans dat je de regie kwijtraakt. Als raad ons vingertje opheffen naar de provincie is wat ons betreft de verkeerde keuze.”