Raadswerkgroep Klimaat presenteert..

Nijmegen, 23 november 2007

Raadswerkgroep Klimaat presenteert klimaatambities

De raadswerkgroep Klimaat presenteert woensdag 28 november met trots de kadernota gemeentelijk klimaatplan 2008-2032. De nota is het resultaat van onderzoek en boeiende gesprekken met ondernemers, inwoners, wethouders en organisaties.

De afgelopen maanden is de werkgroep veelvuldig op pad geweest om te horen hoe er in Nijmegen gedacht wordt over het klimaat en de bereidheid om mee te werken aan een energiebesparende maatregelen. De werkgroepleden constateren met tevredenheid dat het bewustzijn over het klimaatprobleem in de Nijmeegse samenleving breed aanwezig is. De motivatie om in de stad volop aan de slag te gaan met het klimaatprobleem is groot. Veel mensen en bedrijven zijn zelf op het gebied van energiebesparende maatregelen ook al begonnen met plannen, studies, voorbeelden, projecten en maatregelen. Dit geeft de gemeente de kans om initiatieven te steunen en eventuele barrières uit de weg te helpen.

De werkgroep stelt voor om het nieuwe beleid op twee pijlers te steunen: Voorkomen en verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het aanpassen aan de verwachte effecten van klimaatverandering. Van alle partijen uit de Nijmeegse samenleving, ondernemers, burgers, instellingen, maar óók en niet in de laatste plaats de gemeente zelf wordt een bijdrage verwacht.

De werkgroep heeft de afgelopen maanden onder andere gesproken met andere gemeenten, bewoners, ondernemers uit de binnenstad, de provincie Gelderland, woningcorporaties, projectontwikkelaars, architecten, milieuorganisaties en grote Nijmeegse bedrijven.

De kadernota wordt, samen met de reactie van het college van B&W, naar verwachting in januari 2008 besproken.

Bron: Gemeente Nijmegen